ScrollToTop
Nasza Babcia Plan dnia – ul. Strasza

Plan dnia – ul. Strasza

7:00 – 9:00
SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • gry dydaktyczne i planszowe
 • zabawy w kole i przy muzyce
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki

9:00 – 9:30
ŚNIADANIE

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie
  i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk
 • czynności samoobsługowe
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • kultura zachowania się przy stole
 • mycie zębów

9:30 – 12:00
ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, umuzykalniające, plastyczne, logopedyczne, ruchowe w poszczególnych grupach wiekowych
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

10:30 – 10:45
II ŚNIADANIE

 • czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

12:00 – 12:30
OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami
 • kulturalne zachowanie się przy stole
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • mycie zębów

12:30 – 14:00
RELAKSACJA

 • DZIECI MŁODSZE:
  • leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek lub muzycznych kołysanek
  • próby samodzielnego zdejmowania odzieży
 • DZIECI STARSZE:
  • zabawy relaksacyjne, odprężające, słuchanie bajek i opowiadań
  • zajęcia dodatkowe (j. angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate)

14:00 – 14:30
PODWIECZOREK

 • czynności higieniczno – samoobsługowe
 • kulturalne spożywanie posiłków

14:30 – 17:00
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

 • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
 • zabawa dowolna dzieci
 • zabawy integracyjne
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • rozchodzenie się dzieci
powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status