ScrollToTop
Nasza Babcia Plan dnia – ul. Strasza

Plan dnia – ul. Strasza

7:00 – 9:00
SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • gry dydaktyczne i planszowe
 • zabawy w kole i przy muzyce
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki

9:00 – 9:30
ŚNIADANIE

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie
  i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk
 • czynności samoobsługowe
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • kultura zachowania się przy stole
 • mycie zębów

9:30 – 12:00
ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, umuzykalniające, plastyczne, logopedyczne, ruchowe w poszczególnych grupach wiekowych
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

10:30 – 10:45
II ŚNIADANIE

 • czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

12:00 – 12:30
OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami
 • kulturalne zachowanie się przy stole
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • mycie zębów

12:30 – 14:00
RELAKSACJA

 • DZIECI MŁODSZE:
  • leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek lub muzycznych kołysanek
  • próby samodzielnego zdejmowania odzieży
 • DZIECI STARSZE:
  • zabawy relaksacyjne, odprężające, słuchanie bajek i opowiadań
  • zajęcia dodatkowe (j. angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate)

14:00 – 14:30
PODWIECZOREK

 • czynności higieniczno – samoobsługowe
 • kulturalne spożywanie posiłków

14:30 – 17:00
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

 • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
 • zabawa dowolna dzieci
 • zabawy integracyjne
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • rozchodzenie się dzieci
powrót