ScrollToTop
Nasza Babcia Pracownicy

Pracownicy

Tydzień adaptacyjny

Zapraszamy dzieci nowo zapisane do udziału w  darmowych zajęciach adaptacyjnych .

Program ma na celu:

 • skrócenie okresu adaptacji dzieci we wrześniu,
 • obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania pociechy pod opiekę personelu przedszkola,
 • nawiązanie relacji z rodzicami,
 • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

Ponadto umożliwi dziecku poznawanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, rozładowanie negatywnych doznań dziecka, wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat przedszkola.


Program

Od roku szkolnego 2022/2023 pracujemy z dziećmi 3 i 4 latkami w oparciu o program   Klucz do uczenia się, program wczesnego rozwoju.

Nadzwyczajny, unikalny program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, który zapewnia im ogromny rozwój umiejętności uczenia się, daje możliwość odniesienia wyjątkowego sukcesu szkolnego, społecznego i osobistego

Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności uczenia się, ale obejmują także szeroki zakres tradycyjnej wiedzy i umiejętności odpowiednich rozwojowo.

Daje to dzieciom możliwość rozwijania, ćwiczenia i dostrajania swoich umiejętności uczenia się w zakresie zarówno tych unikalnych jak i tych tradycyjnych obszarów nauki i popularnych tematów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie jest coś dla każdego typu ucznia.

Każda „sesja” jest jak zaproszenie lub prowokacja dla dzieci – po to, by stymulować i rozwijać określone obszary mózgu. Ale dobroczynne działanie programu to również dostarczanie dzieciom mnóstwo pomysłów i inspiracji do ich samodzielnych zajęć i zabaw, które stają się dzięki temu bogatsze i bardziej różnorodne.

Tym, co odróżnia Klucz do uczenia się od innych programów przedszkolnych, jest głębia planowania koncepcyjnego. Dosłownie mieni się wspaniałymi, oryginalnymi edukacyjnymi pomysłami. Nacisk kładziony jest na rozwój zdolności dzieci do myślenia symbolicznego – co prowadzi do umiejętności myślowych wyższego rzędu w późniejszym życiu.

Przedszkole na ul. Klonowej pracuje z zestawem  ,,Świat w kolorach” wydawnictwa PWN i “Supersmyki” Poziom A i B wydawnictwa MAC Zestawy zostały dobrane odpowiednio do grup wiekowych oraz do potrzeb dzieci.

SUPERSMYKI- cztero i pięciolatek 

Seria Supersmyki została stworzona w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, którzy poszukują kreatywnych rozwiązań oraz inspiracji do codziennej pracy z przedszkolakami.

Publikacje przeznaczone są dla tych nauczycieli, którzy cenią sobie rzetelne metodyczne wsparcie, a jednocześnie chcą korzystać z własnego doświadczenia i sprawdzonych sposobów uczenia i wychowania.

Materiał przygotowany został w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy.

Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka.

Takie podejście opiera się na teraźniejszych możliwościach dzieci, ich potrzebach i preferencjach oraz na dążeniu do przygotowania najmłodszych do wyzwań przyszłości.

Świat w kolorach. Sześciolatek .Seria „Świat w kolorach” rozwija kompetencje kluczowe współczesnego przedszkolaka, wprowadza w świat najlepszej literatury dziecięcej, kształtuje zachowania ekologiczne, warunki do eksperymentowania i własnych doświadczeń, stopniowo przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia, wspomaga rozwój mowy, uczy logicznego i kreatywnego myślenia, zachęca do samodzielności i aktywnego poznawania świat.

Przedszkole na Wrzosowej pracuje w oparciu o cykl  „Olek i Ada” poziom B+ wydawnictwa MAC.  Jest to pakiet edukacyjny umożliwiający pracę w mądrze, wszechstronnie i różnorodnie skonstruowanym środowisku metodycznym, w którym wszystkie elementy z każdą kolejną strona rosną i dojrzewają razem z dziećmi, rozwijają się i pozwalają znajdować coraz to nowe odniesienia do naszego codziennego życia, świata roślin i zwierząt, naturalnego cyklu pór roku.  

Wszystkie materiały- przeznaczone dla dzieci w wieku od 5- 6 lat – przygotowano zgodnie z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego i są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość.

Dzieci 3 -4 latki będą pracowały na autorskim programie “Klucz do uczenia się, program wczesnego rozwoju”.

Oddział przedszkolny na ul. Strasza pracuje z dziećmi trzyletnimi w oparciu o poradnik metodyczny Odkrywam siebie. Przewodnik opracowany został w oparciu o program edukacji przedszkolnej i składa się z trzech części, łączących się ze sobą wspólnymi kręgami tematycznymi. Scenariusze zazębiają naukę i zabawę, wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły – rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń – wyzwalają postawę twórczą – stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji – wprowadzają dzieci w świat wartości. 

I love Boo. Język angielski poziom B+

Czteropoziomowy kurs nauki języka angielskiego od 3-latka do 6-latka.

Pakiet w pełni zgodny z nową podstawą programową. Przeznaczony zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak i nauczycieli języka angielskiego. Stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. Oparty na podejściu multisensorycznym – aktywizującym wszystkie zmysły. Wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem (TPR). Bazuje na autorskim programie do języka angielskiego. Kurs wzbogacony nagraniami ułatwiającymi wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego.

Ćwiczenia sprzyjają kształtowaniu indywidualnych talentów i predyspozycji dzieci, rozbudzają ich ciekawość.

Autorski projekt edukacyjny „Książka moim przyjacielem”

Cele projektu:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej
 • Ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek.
 • Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.
 • Zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu
 • Głośne czytanie bajek i baśni przez  rodziców w przedszkolu
 • Udział dzieci w konkursach, przedstawieniach z zakresu bajek i baśni
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych
 • Zorganizowanie przedstawień teatralnych przez nauczycieli i rodziców
 • Zapoznanie dzieci z różnymi formami przedstawień teatralnych (zapraszanie teatrzyków do przedszkola oraz wyjazd do teatru)

Pedagogika Reggio 
W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o koncepcję Pedagogiki Reggio. Jej zasadniczym założeniem jest to, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Pedagogika Reggio nie jest więc gotowym modelem do zastosowania, lecz podlega ciągłym zmianom  w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. To właśnie intensywny dialog pomiędzy dorosłymi (nauczycielami i rodzicami), a dziećmi, a co za tym idzie – inicjowanie nowych pomysłów i zdobywanie doświadczeń (esperienza reggiana) jest znakiem szczególnym Pedagogiki Reggio. Stąd też nazywa się ją „pedagogiką stawania się” lub „pedagogiką jako projekt”. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę i zmiany, przy czym dobro dzieci jest zawsze punktem wyjścia i celem.

„Metoda nauki czytania Glena Domana” 
Twórcą metody czytania globalnego jest Amerykanin Glenn Doman lekarz-terapeuta. Opracował ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w założonym przez siebie i kilku współpracowników Instytucie Osiągania Potencjału Ludzkich Możliwości (Filadelfia, 1955 r.); obecnie instytut prowadzony jest przez córkę Glenna – Janet Doman, propagująca idee stymulowania dzieci w wielu dziedzinach.
Doman wychodził z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy.
Propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym- mózg maluszka jest najbardziej chłonny i ma największe potencjalne możliwości rozwoju.

Mali badacze – „Metoda Projektów” 
Nowoczesne wychowanie przedszkolne ma wyzwalać twórczą aktywność dzieci. Jest to możliwe poprzez  zainspirowanie ich do różnorodnych, dobrze zaplanowanych działań, które zmierzają do kształtowania nie jednej, a wielu umiejętności dziecka. Takie właśnie wielopoziomowe oddziaływanie umożliwia metoda projektu edukacyjnego. Jest to działanie przynoszące bardzo dobre efekty łączenia działań praktycznych  i umysłowych. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez działanie i samodzielne doświadczenia. Nabywają poczucie odpowiedzialności za własne działania i rozwijają umiejętność efektywnego i zgodnego współdziałania  z rówieśnikami. Ponadto mają wiele okazji do spotkań z ekspertami w danej dziedzinie wiedzy oraz uczestniczenia w zajęciach terenowych, które zapewniają możliwość bezpośredniego poznania. Niezaprzeczalną zaletą stosowanej przez nas metody jest wywoływanie w dzieciach radości tworzenia, poczucia sprawstwa oraz rozbudzanie postawy badawczej wobec otaczającego dziecko świata.

Ponadto w naszej codziennej pracy korzystamy z:

Metoda nauczania TRIZ – Pedagogika nastawiona jest na systematyczną  naukę  myślenia – myślenia efektywnego, które daje szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, na całościowe postrzeganie świata. Celem tej metodyki jest rozwijanie takich cech, jak: mobilność, dążenie do nowego, elastyczność, kształtowanie pełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywność poznawczą, twórczą wyobraźnię.

Pedagogiki zabawy – KLANZA,  która stwarza dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania; to swoboda, radość i kreatywność.

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  – metoda, która wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Podstawowym założeniem metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdaniem autorki metody: „Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole. W myśl tej koncepcji niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń.

powrót