ScrollToTop
Nasza Babcia ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM– „Twórcze zabawy”

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM– „Twórcze zabawy”

Psycholog w przedszkolu:

  • dokonuje wstępnej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci

  • prowadzi konsultacje dla rodziców, podczas których odpowiada na nurtujące rodziców pytania dotyczące rozwoju ich pociech

  • prowadzi konsultacje dla nauczycieli, podczas których wspiera ich w codziennej pracy i proponuje odpowiednie strategie rozwiązywania sytuacji problemowych

  • prowadzi cykliczne spotkania dla rodziców w ramach Mini Akademii Psychologii Rozwoju podczas których opowiada o psychologicznych aspektach rozwoju dzieci w oparciu o najnowsze badania i wiedzę oraz prowadzi warsztaty dla rodziców

  • prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach autorskiego programu – dzieci najmłodsze, do 4-go roku życia – zabawa rozwijająca twórczość, obserwacja dzieci podczas aktywności spontanicznej, diagnozowanie mocnych stron dziecka i obszarów do rozwoju

  • dzieci od 4-go roku życia – zajęcia poświęcone rozwijaniu twórczego myślenia i kompetencji społeczno – emocjonalnych, tzw. miękkich umiejętności.

Umiejętności miękkie czyli co?

Wszelkie umiejętności, które sprzyjają kształtowaniu się pozytywnej samooceny, poczucia własnej wartości. W wieku przedszkolnym najważniejszymi oraz możliwymi rozwojowo do wypracowania zdolnościami są między innymi samodzielność, kultura osobista, gotowość do uczenia się, kontrola emocjonalna, wytrwałość, umiejętność budowania relacji rówieśniczych, współpraca w zespole, radzenie sobie ze napięciem. Wyżej wymienione zdolności pozwalają tworzyć zręby stabilnej samooceny, warunkują umiejętność motywowania siebie do działania , kształtują odporność.

powrót