ScrollToTop
Nasza Babcia Archiwum Od 15.03.2015 r. do 31.03.2015 r. – KONKURS NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

Od 15.03.2015 r. do 31.03.2015 r. – KONKURS NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

Przedszkole „Nasza Babcia” zaprasza chętne dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej dowolną techniką.

                                                REGULAMIN

 

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola „Nasza Babcia” oraz ich opiekunów.

 

Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej oryginalnych i najładniej wykonanych pisanek dowolną techniką na jajkach styropianowych, po które należy zgłosić się do wychowawców grup.

 

Praca powinna być wykonana wspólnie przez dziecko i rodziców.

 

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi (imię i nazwisko dziecka oraz opiekunów, nazwa grupy przedszkolnej).

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę: oryginalność pomysłowość, estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

 

Konkurs trwa od 15 marca 2015r. do 30 marca 2015r.

 

Prace należy składać do wychowawców danych grup.

 

Z każdej grupy przedszkolnej zostaną wyróżnione dwie prace.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 31 marca.

 

 

 

powrót