ScrollToTop
Nasza Babcia Archiwum 01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

Przedszkole „Nasza Babcia” zaprasza chętne dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą bombkę świąteczną”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie bombki choinkowej dowolną techniką. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2015 roku.

 

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola „Nasza Babcia” oraz ich opiekunów.

 

Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej oryginalnych i najładniej wykonanych bombek świątecznych dowolną techniką na kulach styropianowych, po które należy zgłosić się do wychowawców grup.

Praca powinna byś wykonana wspólnie przez dziecko i rodziców.

 

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)

 

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę: estetyka wykonania, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny

 

Konkurs trwa od 1 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.

 

Prace należy składać do wychowawców grup.

 

powrót