ScrollToTop
Nasza Babcia Klonowa Nowe przedszkole Wrzosowa 89d telefon: 505-611-600

Nowe przedszkole Wrzosowa 89d telefon: 505-611-600

 

Miło nam poinformować, że stworzyliśmy projekt RPSW .08.03.06-26-007/ 16 Przedszkole Nasza Babcia, w ramach którego wsparciem zostanie objęte 60 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
Od stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r. nowa placówka Przedszkola Nasza Babcia przy ul. Wrzosowej 89 d rozpocznie realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 EFS.
Placówka będzie czynna od 7:00-17:00.
Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, a koszt jaki poniosą Rodzice to TYLKO OPŁATA ZA ŻYWIENIE za całodzienny pobyt dziecka w naszej placówce.
W Ramach Opłaty Zapewniamy:
– całodzienne wyżywienie ( śniadanko, II śniadanie, obiadek, podwieczorek ), menu przygotowane przez specjalnie zatrudnionego dietetyka
– wykwalifikowaną, zawsze uśmiechniętą kadrę
– opiekę psychologa ,logopedy
– naukę języka angielskiego
– zajęcia muzyczne ,plastyczne, gimnastyka korekcyjna
– comiesięczne „spotkania „ z teatrem
– 2 wyjazdy edukacyjne dla starszej grupy
– nowoczesne, przestronne, kolorowe sale dydaktyczne

Projekt kieruje wsparcie do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru KOF, bez względu na płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność.
Uczestnikiem Projektu może być dziecko , które w procesie rekrutacji spełnia następujące warunki:
a)zamieszkania – dziecko zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego wg kryteriów jak poniżej
b)dzieci urodzone w latach od 2013 do 2015 (na dzień 1stycznia dziecko ma ukończone 2,5 roku),
c) poprawnie wypełniona dokumentacja rekrutacyjna wraz z kompletem wymaganych załączników.

Lista rankingowa zostanie utworzona według ilości uzyskanych punktów za kryteria dodatkowe: dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Masłów, Miedziana Góra oraz Strawczyn – 20 pkt, podczas gdy dzieci z miasta Kielce i gmin: Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk – 10 pkt, osoba niepełnosprawna – orzeczenie o niepełnosprawności – 10 pkt, za “rodzinę wielodzietną” – 5 pkt, za “rodzica samotnie wychowującego dziecko” 5 pkt.
W przypadku liczby chętnych do udzielenia wsparcia przekraczającej 60 uczestników, powstanie lista rezerwowa – wg ilości punktów i kolejności zgłoszeń, z której w przypadku rezygnacji ze wsparcia przez osobę, na jej miejsce wchodzi kolejna z listy rezerwowej. W przypadku takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały dzieci zamieszkałe poza miastem Kielce, tj. w gminach: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, rozpoczynając od gmin z najniższym stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej, tj. gmin: Strawczyn, Miedziana Góra, Masłów, Chęciny, Górno, Daleszyce i Chmielnik, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

powrót