ScrollToTop
Nasza Babcia Articles by: sylwia

DIAGNOZA POTRZEB Przedszkole „Nasza Babcia”, ul. Wrzosowa 89 Kielce

DIAGNOZA POTRZEB Przedszkole „Nasza Babcia”, ul. Wrzosowa 89 Kielce

 

Zatwierdzenie:

 

 

 

 

Kielce,  29 czerwca 2023 r.

 

 

 1. Ogólne informacje o przedszkolu:

Przedszkole „ Nasza Babcia” ul. Wrzosowa 89 Kielce,  rok założenia: 01.09.2011, organ prowadzący: Qadrats Sylwia Starzyńska u. Wrzosowa 89, 25-217 Kielce, wpis do ewidencji Urzędu Miasta jako placówka oświatowa nr 480

 

 1. Cel przeprowadzenia diagnozy:

Celem diagnozy jest wskazanie głównych problemów i potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia”

w Kielcach odniesieniu do (do wyboru):

– bieżących potrzeb dzieci i ich rodziców w zakresie wsparcia zajęciami dodatkowymi

i specjalistycznymi

 

 1. Sposób przeprowadzenia diagnozy np.

Diagnoza potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia” została przeprowadzona w czerwcu 2023 r.

W badaniu (diagnozie) wykorzystano: informacje uzyskane od Dyrektora placówki Panią Małgorzatę Porębską w formie wywiadu,  spis z inwentarza wyposażenia ośrodka wychowania przedszkolnego, ankiety wśród rodziców.

 

 1. Analiza stanu bieżącego ośrodka wychowania przedszkolnego:

 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 w podziale ( stan informacyjny na 01.06.2023 r. ):

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Muszelki 6 lat 19 10 9 0 0
Liski 5 lat 22 7 15 0 0
Pszczółki 4 lata 22 10 12 0 0
Krasnale 3 lata 22 12 10 0 0
Motylki 2,5 roku 22 14 8 0 0
Gromadka Puchatka 2,5 roku 10 4 6 0 0

 

Liczba dzieci planowanych do objęcia wsparciem w przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w podziale:

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Muszelki 6 lat 19 10 9 0 0
Liski 5 lat 22 7 15 0 0
Pszczółki 4 lata 22 10 12 0 0
Krasnale 3 lata 22 12 10 0 0
Motylki 2,5 roku 22 14 8 0 0
Gromadka Puchatka 2,5 roku 20 11 9 0 0

 

Obecne wyposażenie przedszkola w podziale na poszczególne sale/łazienki/gabinety

L.P Rodzaj sali Meble Sprzęt TIK Wyposażenie
1 Sala nr 1 dla dzieci w wieku 2,5 Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
2 Sala nr 2 dla dzieci w wieku 3 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
3 Sala nr 3 dla dzieci w wieku 4 lata Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
4 Sala nr 4 dla dzieci w wieku 5 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
5 Sala nr 5 dla dzieci w wieku 6 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
6 Sala nr 5 dla dzieci w wieku 6 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
7 Łazienki przylegające do każdej z sal dydaktycznych Sanitariaty w dobrym stanie    
8 Plac zabaw Małe urządzenia służące do zabawy na świeżym powietrzu    
9 Gabinet Miejsce służy do spotkań z psychologiem/logopedą    

 

Charakterystyka kadry merytorycznej przedszkola:

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby Niepełnosprawne
1 7 0 0

 

Opis kadry np.

W przedszkolu zatrudnionych są nauczyciele o następujących kwalifikacjach:

 1. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, staż pracy 4 lata, w zawodzie 4 lata
 2. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, filologia polska i podyplomowo pedagogika-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, staż pracy 12 lat, w zawodzie 5 lat
 3. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, staż pracy 8 lat, w zawodzie 5 lat
 4. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i podyplomowo edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, staż pracy 10 lat, w zawodzie 10 lat

5 .kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, staż pracy 6 lat, w zawodzie 6 lat

 1. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, staż pracy 9 lat, w zawodzie 9 lat
 2. kobieta – wykształcenie wyższe, magister, pedagogika edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, staż pracy, staż pracy 23 lata, w zawodzie 10 lat

 

Charakterystyka wsparcia dla dzieci oferowanego w chwili obecnej w placówce np.

– zajęcia rytmiczne, judo, karate, łamańce językowe , twórcze zabawy z psychologiem– grupa przedszkolna,0,5 h tygodniowo każde z zajęć, poza podstawę programową

– zajęcia język angielski – grupa przedszkolna 0,5 h dziennie, poza podstawą programową

 

Charakterystyka przedszkola pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami :

– dostępność cyfrowa – serwis internetowy spełnia wymogi dostępności WCAG 2.1

– placówka znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych

– podjazd dostępny, brak schodów do wejścia głównego

– wycieraczki płaskie, podgumowane

– brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, lecz są miejsca parkingowe o odpowiedniej szerokości

– toaleta z dodatkowymi barierkami dla osób z niepełnosprawnością,

– drzwi 90 cm do toalety, sal i wejściowe, korytarz szeroki, da radę wózek i inwalidzki i bliźniaczy,

 

Potrzeby przedszkola wynikające w przeprowadzonej diagnozy:

 

Wydano 120 ankiet rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola na dzień 12 czerwiec 2023 r. Zwrócono 92 ankiety.

Najczęściej wymieniane/ zaznaczane dodatkowe zajęcia, które powinny być wprowadzone:

 • 82% zajęcia językowe z Native Speaker
 • 86% zajęcia z robotyki
 • 85% szachy/ gry logiczne/warcaby
 • 80% zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki )
 • 87% mały inżynier
 • 85% zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 • 86% zajęcia sensoryczne

Dodatkowo Rodzice po zadaniu pytania czy według nich dzieci powinno być uczęszczać na dodatkowe zajęcia specjalistyczne odpowiedzieli tak:

 • 84% logopeda
 • 85% gimnastyka korekcyjna
 • 79% TUS ( trening umiejętności społecznych )

Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi twierdzącej, ze dziecko ma szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub choroby.

Diagnoza wykazała na następujące potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców wyposażenia placówki:

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć robotyki

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logicznych/ warcaby /szachy

-zakup materiałów spożywczych, sprzętu AGD do zajęć z dietetykiem

– opłaty autokar, przewodnik, bilety wstępu – wycieczki edukacyjne

 

Na podstawie wywiadów z nauczycielami wykazano na potrzeby doskonalenia zawodowego

w zakresie: nie dotyczy

 

 1. Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów z rodzicami i nauczycielami wykazała na potrzebę przeprowadzenia w przedszkolu następujących zajęć dodatkowych :

Zajęcia językowe z Native Speaker – 2x w tygodniu po 0,5 h zegarowej w każdej grupie wiekowej, zajęcia prowadzone przez obcokrajowców. Bez wątpienia największą zaletą nauki z native speakerem jest możliwość doświadczenia tak zwanego „żywego języka”. Rozmowa z takim nauczycielem pozwoli przyswoić dzieciom nie tylko nowe zwroty ale także prawidłowy akcent i wymowę. Zmieni także ich myślenie. Zajęcia z native speakerami wymuszają  myślenie w obcym języku, dzieci muszą szybko reagować na pytania i oczywiście unikać odpowiedzi po polsku.

Niektórzy z pewnością stwierdzą, że tego typu zajęcia nie będą odpowiednie dla najmłodszych. Nic bardziej mylnego. Dzieci chłoną nowe rzeczy niesamowicie szybko, warto więc zadbać aby od początku przekazywana im wiedza była jak najwyższej jakości. Zajęcia z „nejtiwami” to gwarantują.

Kolejny plus to niewątpliwe szybsze przełamanie bariery językowej. Używając języka częściej niż na normalnych zajęciach, dziecko przestanie bać się mówienia w obcym języku. Takie zajęcia pokażą mu, że nie ma w tym niczego strasznego i posiada na tyle duże umiejętności, by bez problemu się nim posługiwać.

Nauka z native speakerem z pewnością przygotowuje malucha do zajęć językowych w przyszłości. Bez problemu pokona on kolejne etapy przyswajania wiedzy i będzie mógł podejść do ważnych egzaminów bez stresu. Odpowiedź na problem braku kontaktu dzieci z „żywym językiem angielskim”.

Pomoce przygotowywane przez nauczyciela. Do wykorzystania sprzęt multimedialny w każdej sali dydaktycznej.

 

Zajęcia z robotyki   1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej 1 h zegarowa.  Według ekspertów robotyka dla dzieci stymuluje rozwój umysłowy na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim dzieci uczą się cennej umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego. W programowaniu robotów dla początkujących u kursantów rozwija się głównie wyobraźnię i logiczne rozumowanie. Odpowiedź na problem braku myślenia przyczynowo-skutkowego u dzieci.

Aby właściwie funkcjonowały zajęcia należy wzbogacić wyposażenie w przedszkolu o pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Szachy, gry logiczne – 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej po 0,5 h zegarowej. W grupach młodszych tj. 3-4 latki gry logiczne, warcaby, 5-6 latki szachy. Odpowiedź na problem braku alternatywy dla kreatywnego spędzenia czasu przez dzieci poza światem mediów.

Gra w szachy przyspiesza rozwój intelektualny – szczególnie pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Uczy radzenia sobie z problemami, a także kształtuje osobowość.

Zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki ) – 1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej po 0,5 h. Dzięki takim zajęciom dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie i co należy jeść, aby być zdrowym. Poznają  podstawowe zasady prawidłowego odżywiania a także zapoznają się z piramidą żywieniową.   Wspólnie z panią dietetyk sklasyfikujemy produkty spożywcze począwszy od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby być wyeliminowane. Pani dietetyk wytłumaczy dzieciom, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje a zwiększyć spożywanie owoców i warzyw. Odpowiedź na problem dzieci z otyłością i złe nawyki żywieniowe.

Do zajęć potrzebne będą produkty spożywcze w celu przygotowania potraw.

Mały inżynier– 1 x w tygodniu dla każdej grupy po 0,5 h zegarowej. Program eksperymentów Małego Inżyniera jest bardzo różnorodny, a zajęcia dopasowane są do wieku, wiedzy i umiejętności dzieci. W atrakcyjny i angażujący sposób dzieci uczą się  fizyki, chemii, biologii czy techniki, a także zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i prawidłowego zachowania się w laboratorium. Odpowiedź na problem braku zajęć zachęcających dzieci do nauki przedmiotów ścisłych.

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej– 2 x w miesiącu po 1 h zegarowej. Zajęcia wsparte wycieczkami ( 5 wycieczek tematycznych ).Program ekologiczny w przedszkolu powinien opierać się na nauce poprzez doświadczenie. Dzieci uczą się przez możliwość obserwowania świata roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Świadome nauczanie to zachęcanie do współdziałania i poznawania przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych powinno zacząć się już w okresie wczesnego dzieciństwa – dzięki temu zachowania i umiejętności, które wykształcimy w sobie jako dzieci, przeniesiemy również w dorosłe życie. Dlatego też zajęcia ekologii w przedszkolu są ważnym i niezbędnym elementem rozwoju dziecka. Edukacja ekologiczna na tym etapie nie polega jedynie na nauczaniu, ale przede wszystkim na wychowywaniu i budowaniu poczucia odpowiedzialności. Istnieje konieczność wzrostu świadomości ekologicznej już od najmłodszego pokolenia.

Zajęcia gimnastyka korekcyjna – 1x w tygodniu po 0,5 h indywidualnie każde dziecko z wadą postawy ( stwierdzone przez przeprowadzone wcześniej badania przesiewowe ). W dzisiejszych czasach około 80% dzieci ma wady postawy. Związane jest to ze stylem życia, zmniejszoną aktywnością fizyczną, coraz więcej czasu spędzanym przed telewizorem czy komputerem. Odpowiedź na problem trudności dzieci z wadami postawy.

Zajęcia z psychologiem TUS ( trening umiejętności psychologicznych)- 2 x w tygodniu każda grupa wiekowa po 0,5 h. Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Odpowiedź na problem trudności emocjonalnych w zachowaniu dzieci.

Zajęcia logopedyczne indywidualne – 1 h tygodniowo ( dwa razy po 0,5 h ) dla każdego dziecka z problemami mowy, indywidualnie ( po wcześniejszych badaniach przesiewowych ). Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków. Odpowiedź na problem trudności dzieci w właściwą wymową.

 

Przeprowadzona analiza wskazała następujące potrzeby, oczekiwania i barier rodziców i samych dzieci:

Potrzeby:

 • Bezpieczne środowisko: dzieci potrzebują środowiska, które jest bezpieczne, ciepłe i przyjazne.
 • Różnorodność zajęć: dzieci w wieku przedszkolnym szybko się rozwijają i potrzebują szerokiego spektrum różnorodnych aktywności, które pobudzają ich zmysły i umysły.
 • Poznanie społeczne: dzieci potrzebują interakcji społecznych, aby rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne.
 • Nauczyciele i personel: dzieci potrzebują nauczycieli i personelu, którzy są wrażliwi na ich indywidualne potrzeby, potrafią dostosować nauczanie do ich poziomu i tempa rozwoju.
 • Poznawanie świata przez zabawę: dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej uczą się przez zabawę. Potrzebują zatem dostępu do różnorodnych zabawek i materiałów edukacyjnych, które pomogą im eksplorować i zrozumieć świat.

 

Bariery:

 • Brak indywidualizacji: standardowe programy nauczania, które nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka.
 • Nierówności społeczne i ekonomiczne: nierówności mogą utrudniać niektórym dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej. Może to obejmować czynniki takie jak niski dochód rodzinny, brak transportu do przedszkola, czy niezdolność do opłacenia czesnego.

 

Oczekiwania:

 • Zabawa i nauka: dzieci oczekują, że przedszkole będzie miejscem, gdzie będą mogły bawić się i uczyć jednocześnie.
 • Akceptacja i szacunek: dzieci oczekują, że będą traktowane z szacunkiem i że ich unikalne cechy i zdolności będą akceptowane i doceniane.
 • Zrozumienie i wsparcie: dzieci oczekują, że nauczyciele i personel będą rozumieć ich emocje i potrzeby, a także będą w stanie im pomóc w trudnych sytuacjach.
 • Przyjaźnie: dzieci oczekują, że będą miały możliwość budowania silnych, zdrowych relacji z rówieśnikami.

 

Pamiętając o tych potrzebach, barierach i oczekiwaniach, przedszkola mogą lepiej dostosować swoje praktyki i środowisko, aby zapewnić dzieciom najbardziej korzystne doświadczenia.

 

 1. Wnioski i podsumowanie    Duże potrzeby w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz zajęć kształtujących prawidłowe nawyki u dzieci. Zwrócenie uwagi przez rodziców i nauczycieli na rozwój społeczny dzieci, w tym łatwość

w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, praca w grupie. Duże oczekiwanie rodziców w zakresie wsparcia przedszkola w nauce języka angielskiego i myślenia analitycznego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Duże potrzeby w zakresie wsparcia logopedycznego i rehabilitacyjnego dzieci.

W przedszkolu brakuje odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci, wzmacniających kompetencje emocjonalno –społeczne oraz wspierających rozwój mowy u dzieci. Brak możliwości lokalowych do tworzenia nowych miejsc. Monitoring pozwolił sporządzić diagnozę indywidualną oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich przedszkolaków objętych wsparciem w ramach przedszkola. Diagnoza pozwoliła wydzielić zakres przedmiotowy zadań. Została przeprowadzona i przygotowana przez przedszkole oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.

 

 

DIAGNOZA POTRZEB Przedszkole „Nasza Babcia”, ul. Strasza 4 Kielce

 

Zatwierdzenie:

 

 

 

 

Kielce,  29 czerwca 2023 r.

 

 1. Ogólne informacje o przedszkolu:

Przedszkole „ Nasza Babcia” ul. Strasza 4 Kielce, rok założenia: 01.09.2011, organ prowadzący: Qadrats Sylwia Starzyńska u. Wrzosowa 89, 25-217 Kielce, wpis do ewidencji Urzędu Miasta jako placówka oświatowa nr 480

 

 1. Cel przeprowadzenia diagnozy:

Celem diagnozy jest wskazanie głównych problemów i potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia”

w Kielcach odniesieniu do (do wyboru):

– bieżących potrzeb dzieci i ich rodziców w zakresie wsparcia zajęciami dodatkowymi

i specjalistycznymi

 

 1. Sposób przeprowadzenia diagnozy

Diagnoza potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia” została przeprowadzona w czerwcu 2023 r.

W badaniu (diagnozie) wykorzystano: informacje uzyskane od Dyrektora placówki Panią Małgorzatę Porębską w formie wywiadu,  spis z inwentarza wyposażenia ośrodka wychowania przedszkolnego, ankiety wśród rodziców.

 

 1. Analiza stanu bieżącego ośrodka wychowania przedszkolnego:

 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 w podziale ( stan informacyjny na 01.06.2023 r. ):

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Misie 2,5-3 lata 17 10 7 0 0

 

Liczba dzieci planowanych do objęcia wsparciem w przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w podziale:

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Misie 2,5-3 lata 21 14 7 0 0

 

Obecne wyposażenie przedszkola w podziale na poszczególne sale/łazienki/gabinety

L.P Rodzaj sali Meble Sprzęt TIK Wyposażenie
1 Sala nr 1 dla dzieci w wieku 2,5 – 3 lata Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
2 Łazienka Sanitariaty w dobrym stanie    
3 Plac zabaw Małe urządzenia służące do zabawy na świeżym powietrzu    
4 Gabinet Miejsce służy do spotkań z psychologiem/logopedą    

 

Charakterystyka kadry merytorycznej przedszkola:

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby Niepełnosprawne
1 1 0 0

 

Opis kadry

W przedszkolu zatrudnionych jest 1 osoba o następujących kwalifikacjach:

1 osoba (kobieta)- wykształcenie: magister, Pedagogika: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Staż pracy 4 lata ( w tym 1 rok w zawodzie)

 

Charakterystyka wsparcia dla dzieci oferowanego w chwili obecnej w placówce np.

– zajęcia rytmiczne, judo, karate, łamańce językowe, twórcze zabawy z psychologiem – grupa przedszkolna,0,5 h tygodniowo każde z zajęć, poza podstawę programową

– zajęcia język angielski – grupa przedszkolna 0,5 h dziennie, poza podstawą programową

 

Charakterystyka przedszkola pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami : – dostępność cyfrowa – serwis internetowy spełnia wymogi dostępności WCAG 2.1

– placówka znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych

– podjazd dostępny, brak schodów do wejścia głównego

– wycieraczki płaskie, podgumowane

– miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością,

– toaleta wymaga dostosowania do osób z niepełnosprawnością

– drzwi 90 cm do sal i 120 cm wejściowe, korytarz szeroki, da radę wózek i inwalidzki i bliźniaczy

 

Potrzeby przedszkola wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

Wydano 20 ankiet rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola na dzień 12 czerwiec 2023 r. Zwrócono 16 ankiet.

Najczęściej wymieniane/ zaznaczane dodatkowe zajęcia, które powinny być wprowadzone:

 • 80% zajęcia językowe z Native Speaker
 • 84% zajęcia z robotyki
 • 84% szachy/ gry logiczne/warcaby
 • 80% zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki )
 • 86% mały inżynier
 • 85% zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 • 86% zajęcia sensoryczne

Dodatkowo Rodzice po zadaniu pytania czy według nich dzieci powinno być uczęszczać na dodatkowe zajęcia specjalistyczne odpowiedzieli tak:

 • 86% logopeda
 • 85% gimnastyka korekcyjna
 • 80% TUS ( trening umiejętności społecznych )

Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi twierdzącej, ze dziecko ma szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub choroby.

Diagnoza wykazała na następujące potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców wyposażenia placówki

w:

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć robotyki

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logicznych/ warcaby /szachy

-zakup materiałów spożywczych, sprzętu AGD do zajęć z dietetykiem

– opłaty autokar, przewodnik, bilety wstępu – wycieczki edukacyjne

 

Na podstawie wywiadów z nauczycielami wykazano na potrzeby doskonalenia zawodowego

w zakresie: nie dotyczy

 

 1. Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów z rodzicami i nauczycielami wykazała na potrzebę przeprowadzenia w przedszkolu następujących zajęć dodatkowych :

Zajęcia językowe z Native Speaker – 2x w tygodniu po 0,5 h zegarowej w każdej grupie wiekowej, zajęcia prowadzone przez obcokrajowców. Bez wątpienia największą zaletą nauki z native speakerem jest możliwość doświadczenia tak zwanego „żywego języka”. Rozmowa z takim nauczycielem pozwoli przyswoić dzieciom nie tylko nowe zwroty ale także prawidłowy akcent i wymowę. Zmieni także ich myślenie. Zajęcia z native speakerami wymuszają  myślenie w obcym języku, dzieci muszą szybko reagować na pytania i oczywiście unikać odpowiedzi po polsku.

Niektórzy z pewnością stwierdzą, że tego typu zajęcia nie będą odpowiednie dla najmłodszych. Nic bardziej mylnego. Dzieci chłoną nowe rzeczy niesamowicie szybko, warto więc zadbać aby od początku przekazywana im wiedza była jak najwyższej jakości. Zajęcia z „nejtiwami” to gwarantują.

Kolejny plus to niewątpliwe szybsze przełamanie bariery językowej. Używając języka częściej niż na normalnych zajęciach, dziecko przestanie bać się mówienia w obcym języku. Takie zajęcia pokażą mu, że nie ma w tym niczego strasznego i posiada na tyle duże umiejętności, by bez problemu się nim posługiwać.

Nauka z native speakerem z pewnością przygotowuje malucha do zajęć językowych w przyszłości. Bez problemu pokona on kolejne etapy przyswajania wiedzy i będzie mógł podejść do ważnych egzaminów bez stresu. Odpowiedź na problem braku kontaktu dzieci z „żywym językiem angielskim”.

Pomoce przygotowywane przez nauczyciela. Do wykorzystania sprzęt multimedialny w każdej sali dydaktycznej.

 

Zajęcia z robotyki   1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej 1 h zegarowa.  Według ekspertów robotyka dla dzieci stymuluje rozwój umysłowy na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim dzieci uczą się cennej umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego. W programowaniu robotów dla początkujących u kursantów rozwija się głównie wyobraźnię i logiczne rozumowanie.

Aby właściwie funkcjonowały zajęcia należy wzbogacić wyposażenie w przedszkolu o pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Odpowiedź na problem braku myślenia przyczynowo-skutkowego u dzieci.

Szachy, gry logiczne – 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej po 0,5 h zegarowej. W grupach młodszych tj. 3-4 latki gry logiczne, warcaby, 5-6 latki szachy. Odpowiedź na problem braku alternatywy dla kreatywnego spędzenia czasu przez dzieci poza światem mediów.

Gra w szachy przyspiesza rozwój intelektualny – szczególnie pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Uczy radzenia sobie z problemami, a także kształtuje osobowość.

Zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki ) – 1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej po 0,5 h. Dzięki takim zajęciom dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie i co należy jeść, aby być zdrowym. Poznają  podstawowe zasady prawidłowego odżywiania a także zapoznają się z piramidą żywieniową.   Wspólnie z panią dietetyk sklasyfikujemy produkty spożywcze począwszy od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby być wyeliminowane. Pani dietetyk wytłumaczy dzieciom, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje a zwiększyć spożywanie owoców i warzyw. Odpowiedź na problem dzieci z otyłością i złe nawyki żywieniowe.

Do zajęć potrzebne będą produkty spożywcze w celu przygotowania potraw.

Mały inżynier– 1 x w tygodniu dla każdej grupy po 0,5 h zegarowej. Program eksperymentów Małego Inżyniera jest bardzo różnorodny, a zajęcia dopasowane są do wieku, wiedzy i umiejętności dzieci. W atrakcyjny i angażujący sposób dzieci uczą się  fizyki, chemii, biologii czy techniki, a także zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i prawidłowego zachowania się w laboratorium. Odpowiedź na problem braku zajęć zachęcających dzieci do nauki przedmiotów ścisłych.

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej– 2 x w miesiącu po 1 h zegarowej. Zajęcia wsparte wycieczkami ( 5 wycieczek tematycznych ).Program ekologiczny w przedszkolu powinien opierać się na nauce poprzez doświadczenie. Dzieci uczą się przez możliwość obserwowania świata roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Świadome nauczanie to zachęcanie do współdziałania i poznawania przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych powinno zacząć się już w okresie wczesnego dzieciństwa – dzięki temu zachowania i umiejętności, które wykształcimy w sobie jako dzieci, przeniesiemy również w dorosłe życie. Dlatego też zajęcia ekologii w przedszkolu są ważnym i niezbędnym elementem rozwoju dziecka. Edukacja ekologiczna na tym etapie nie polega jedynie na nauczaniu, ale przede wszystkim na wychowywaniu i budowaniu poczucia odpowiedzialności. Istnieje konieczność wzrostu świadomości ekologicznej już od najmłodszego pokolenia.

zajęcia gimnastyka korekcyjna – 1x w tygodniu po 0,5 h indywidualnie każde dziecko z wadą postawy ( stwierdzone przez przeprowadzone wcześniej badania przesiewowe ). W dzisiejszych czasach około 80% dzieci ma wady postawy. Związane jest to ze stylem życia, zmniejszoną aktywnością fizyczną, coraz więcej czasu spędzanym przed telewizorem czy komputerem. Odpowiedź na problem trudności dzieci z wadami postawy.

zajęcia z psychologiem TUS ( trening umiejętności psychologicznych)- 2 x w tygodniu każda grupa wiekowa po 0,5 h. Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Odpowiedź na problem trudności emocjonalnych w zachowaniu dzieci.

zajęcia logopedyczne indywidualne – 1 h tygodniowo ( dwa razy po 0,5 h ) dla każdego dziecka z problemami mowy, indywidualnie ( po wcześniejszych badaniach przesiewowych ). Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków. Odpowiedź na problem trudności dzieci w właściwą wymową.

 

Przeprowadzona analiza wskazała następujące potrzeby, oczekiwania i barier rodziców i samych dzieci:

Potrzeby:

 • Bezpieczne środowisko: dzieci potrzebują środowiska, które jest bezpieczne, ciepłe i przyjazne.
 • Różnorodność zajęć: dzieci w wieku przedszkolnym szybko się rozwijają i potrzebują szerokiego spektrum różnorodnych aktywności, które pobudzają ich zmysły i umysły.
 • Poznanie społeczne: dzieci potrzebują interakcji społecznych, aby rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne.
 • Nauczyciele i personel: dzieci potrzebują nauczycieli i personelu, którzy są wrażliwi na ich indywidualne potrzeby, potrafią dostosować nauczanie do ich poziomu i tempa rozwoju.
 • Poznawanie świata przez zabawę: dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej uczą się przez zabawę. Potrzebują zatem dostępu do różnorodnych zabawek i materiałów edukacyjnych, które pomogą im eksplorować i zrozumieć świat.

 

Bariery:

 • Brak indywidualizacji: standardowe programy nauczania, które nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka.
 • Nierówności społeczne i ekonomiczne: nierówności mogą utrudniać niektórym dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej. Może to obejmować czynniki takie jak niski dochód rodzinny, brak transportu do przedszkola, czy niezdolność do opłacenia czesnego.

 

Oczekiwania:

 • Zabawa i nauka: dzieci oczekują, że przedszkole będzie miejscem, gdzie będą mogły bawić się i uczyć jednocześnie.
 • Akceptacja i szacunek: dzieci oczekują, że będą traktowane z szacunkiem i że ich unikalne cechy i zdolności będą akceptowane i doceniane.
 • Zrozumienie i wsparcie: dzieci oczekują, że nauczyciele i personel będą rozumieć ich emocje i potrzeby, a także będą w stanie im pomóc w trudnych sytuacjach.
 • Przyjaźnie: dzieci oczekują, że będą miały możliwość budowania silnych, zdrowych relacji z rówieśnikami.

 

Pamiętając o tych potrzebach, barierach i oczekiwaniach, przedszkola mogą lepiej dostosować swoje praktyki i środowisko, aby zapewnić dzieciom najbardziej korzystne doświadczenia.

 

 1. Wnioski i podsumowanie  Duże potrzeby w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz zajęć kształtujących prawidłowe nawyki u dzieci. Zwrócenie uwagi przez rodziców i nauczycieli na rozwój społeczny dzieci, w tym łatwość

w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, praca w grupie. Duże oczekiwanie rodziców w zakresie wsparcia przedszkola w nauce języka angielskiego i myślenia analitycznego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Duże potrzeby w zakresie wsparcia logopedycznego i rehabilitacyjnego dzieci.

W przedszkolu brakuje odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci, wzmacniających kompetencje emocjonalno –społeczne oraz wspierających rozwój mowy u dzieci. Brak możliwości lokalowych do tworzenia nowych miejsc. Monitoring pozwolił sporządzić diagnozę indywidualną oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich przedszkolaków objętych wsparciem w ramach przedszkola. Diagnoza pozwoliła wydzielić zakres przedmiotowy zadań. Została przeprowadzona i przygotowana przez przedszkole oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.

 

DIAGNOZA POTRZEB Przedszkole „Nasza Babcia”, ul. Klonowa 39a Kielce

 

 

Zatwierdzenie:

 

 

 

 

Kielce,  29 czerwca 2023 r.

 

 

 1. Ogólne informacje o przedszkolu:

Przedszkole „ Nasza Babcia” ul. Klonowa 39a Kielce,  rok założenia:01.09.2011,  organ prowadzący: Qadrats Sylwia Starzyńska u. Wrzosowa 89, 25-217 Kielce, wpis do ewidencji Urzędu Miasta jako placówka oświatowa nr 480

 

 1. Cel przeprowadzenia diagnozy:

Celem diagnozy jest wskazanie głównych problemów i potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia”
w Kielcach odniesieniu do :

– bieżących potrzeb dzieci i ich rodziców w zakresie wsparcia zajęciami dodatkowymi
i specjalistycznymi

 

 1. Sposób przeprowadzenia diagnozy:

Diagnoza potrzeb Przedszkola „ Nasza Babcia” została przeprowadzona w czerwcu 2023 r.

W badaniu (diagnozie) wykorzystano: informacje uzyskane od Dyrektora placówki Panią Małgorzatę Porębską w formie wywiadu,  spis z inwentarza wyposażenia ośrodka wychowania przedszkolnego, ankiety wśród rodziców.

 

 1. Analiza stanu bieżącego ośrodka wychowania przedszkolnego:

 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 w podziale ( stan informacyjny na 01.06.2023 r. ):

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Biedronki 6 lat 20 16 4 0 0
Rybki 5 lat 18 9 9 0 0
Żabki 4 lata 22 13 9 0 0
Pajączki 3 lata 21 12 9 0 0
Żyrafki 2,5 roku 10 7 3 0 0

 

Liczba dzieci planowanych do objęcia wsparciem w przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 w podziale:

Odział Wiek dzieci Ogółem liczba dzieci W tym chłopcy W tym dziewczynki W tym osoby z niepełnosprawnością (jaką i jaka płeć) W tym osoby ze specjalnymi potrzebami (jakimi i jaka płeć), np. żywieniowe, logopedyczne itp.
Biedronki 6 lat 20 16 4 0 0
Rybki 5 lat 18 9 9 0 0
Żabki 4 lata 22 13 9 0 0
Pajączki 3 lata 21 12 9 0 0
Żyrafki 2,5 roku 20 14 6 0 0

 

Obecne wyposażenie przedszkola w podziale na poszczególne sale/łazienki/gabinety

L.P Rodzaj sali Meble Sprzęt TIK Wyposażenie
1 Sala nr 1 dla dzieci w wieku 2,5 Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
2 Sala nr 2 dla dzieci w wieku 3 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
3 Sala nr 3 dla dzieci w wieku 4 lata Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
4 Sala nr 4 dla dzieci w wieku 5 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
5 Sala nr 5 dla dzieci w wieku 6 lat Zestaw mebli stan dobry tablica interaktywna wraz z laptopem Drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki stan dobry lub nowe
6 Łazienki przylegające do każdej z sal dydaktycznych Sanitariaty w dobrym stanie    
7 Plac zabaw Małe urządzenia służące do zabawy na świeżym powietrzu    
8 Gabinet Miejsce służy do spotkań z psychologiem/logopedą    

 

Charakterystyka kadry merytorycznej przedszkola:

 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby Niepełnosprawne
1 6 0 0

 

Opis kadry:

W przedszkolu zatrudnione są osoby o następujących kwalifikacjach:

Nauczyciel 1 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 13 lat pracy  6 lat w zawodzie)

Nauczyciel 2 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, 8 lat pracy (8 lat w zawodzie)

Nauczyciel 3 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 16 lat pracy ( 5 lat w zawodzie)

Nauczyciel 4 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, 4 lata pracy (4 lat w zawodzie)

Nauczyciel 5 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną 9 lat pracy (8 lat w zawodzie)

Nauczyciel wspomagający 1 (kobieta) – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, 4 lata pracy (4 w zawodzie)

 

Charakterystyka wsparcia dla dzieci oferowanego w chwili obecnej w placówce.

– zajęcia rytmiczne, judo, karate, łamańce językowe, twórcze zabawy z psychologiem – grupa przedszkolna,0,5 h tygodniowo każde z zajęć, poza podstawę programową

– zajęcia język angielski – grupa przedszkolna 0,5 h dziennie, poza podstawą programową

 

Charakterystyka przedszkola pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

– dostępność cyfrowa – serwis internetowy spełnia wymogi dostępności WCAG 2.1

– placówka znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych

– podjazd dostępny, brak schodów do wejścia głównego

– wycieraczki płaskie, podgumowane

– brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, lecz są miejsca parkingowe o odpowiedniej szerokości

– toaleta wymaga dostosowania do osób z niepełnosprawnością

– drzwi 90 cm do sal i 120 cm wejściowe, korytarz szeroki, da radę wózek i inwalidzki i bliźniaczy,

 

 1. Potrzeby przedszkola wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

Wydano 80 ankiet rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola na dzień 12 czerwiec 2023 r. Zwrócono 62 ankiety.

Najczęściej wymieniane/ zaznaczane dodatkowe zajęcia, które powinny być wprowadzone:

 • 80% zajęcia językowe z Native Speaker
 • 85% zajęcia z robotyki
 • 85% szachy/ gry logiczne/warcaby
 • 80% zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki )
 • 86% mały inżynier
 • 85% zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 • 86% zajęcia sensoryczne

 

Dodatkowo Rodzice po zadaniu pytania czy według nich dzieci powinno być uczęszczać na dodatkowe zajęcia specjalistyczne odpowiedzieli tak:

 • 85% logopeda
 • 85% gimnastyka korekcyjna
 • 80% TUS (trening umiejętności społecznych)

 

Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi twierdzącej, ze dziecko ma szczególne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub choroby.

Diagnoza wykazała na następujące potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców wyposażenia placówki

w:

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć robotyki

– zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logicznych/ warcaby /szachy

– zakup materiałów spożywczych, sprzętu AGD do zajęć z dietetykiem

– opłaty autokar, przewodnik, bilety wstępu – wycieczki edukacyjne

 

Na podstawie wywiadów z nauczycielami wykazano na potrzeby doskonalenia zawodowego

w zakresie: nie dotyczy

 

Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów z rodzicami i nauczycielami wykazała na potrzebę przeprowadzenia w przedszkolu następujących zajęć dodatkowych :

Zajęcia językowe z Native Speaker – 2x w tygodniu po 0,5 h zegarowej w każdej grupie wiekowej, zajęcia prowadzone przez obcokrajowców. Bez wątpienia największą zaletą nauki z native speakerem jest możliwość doświadczenia tak zwanego „żywego języka”. Rozmowa z takim nauczycielem pozwoli przyswoić dzieciom nie tylko nowe zwroty ale także prawidłowy akcent i wymowę. Zmieni także ich myślenie. Zajęcia z native speakerami wymuszają  myślenie w obcym języku, dzieci muszą szybko reagować na pytania i oczywiście unikać odpowiedzi po polsku.

Niektórzy z pewnością stwierdzą, że tego typu zajęcia nie będą odpowiednie dla najmłodszych. Nic bardziej mylnego. Dzieci chłoną nowe rzeczy niesamowicie szybko, warto więc zadbać aby od początku przekazywana im wiedza była jak najwyższej jakości. Zajęcia z „nejtiwami” to gwarantują.

Kolejny plus to niewątpliwe szybsze przełamanie bariery językowej. Używając języka częściej niż na normalnych zajęciach, dziecko przestanie bać się mówienia w obcym języku. Takie zajęcia pokażą mu, że nie ma w tym niczego strasznego i posiada na tyle duże umiejętności, by bez problemu się nim posługiwać.

– Nauka z native speakerem z pewnością przygotowuje malucha do zajęć językowych w przyszłości. Bez problemu pokona on kolejne etapy przyswajania wiedzy i będzie mógł podejść do ważnych egzaminów bez stresu. Odpowiedź na problem braku kontaktu dzieci z „żywym językiem angielskim”.

Pomoce przygotowywane przez nauczyciela. Do wykorzystania sprzęt multimedialny w każdej sali dydaktycznej.

 

Zajęcia z robotyki   1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej 1 h zegarowa.  Według ekspertów robotyka dla dzieci stymuluje rozwój umysłowy na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim dzieci uczą się cennej umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego. W programowaniu robotów dla początkujących u kursantów rozwija się głównie wyobraźnię i logiczne rozumowanie. Odpowiedź na problem braku myślenia przyczynowo-skutkowego u dzieci.

Aby właściwie funkcjonowały zajęcia należy wzbogacić wyposażenie w przedszkolu o pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Szachy, gry logiczne – 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej po 0,5 h zegarowej. W grupach młodszych tj. 3-4 latki gry logiczne, warcaby, 5-6 latki szachy. Odpowiedź na problem braku alternatywy dla kreatywnego spędzenia czasu przez dzieci poza światem mediów.

Gra w szachy przyspiesza rozwój intelektualny – szczególnie pozytywnie wpływa na doskonalenie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Uczy radzenia sobie z problemami, a także kształtuje osobowość.

Zajęcia z dietetykiem ( poznajemy nowe, zdrowe smaki ) – 1x w tygodniu dla każdej grupy wiekowej po 0,5 h. Dzięki takim zajęciom dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie i co należy jeść, aby być zdrowym. Poznają  podstawowe zasady prawidłowego odżywiania a także zapoznają się z piramidą żywieniową.   Wspólnie z panią dietetyk sklasyfikujemy produkty spożywcze począwszy od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby być wyeliminowane. Pani dietetyk wytłumaczy dzieciom, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje a zwiększyć spożywanie owoców i warzyw. Odpowiedź na problem dzieci z otyłością i złe nawyki żywieniowe.

Do zajęć potrzebne będą produkty spożywcze w celu przygotowania potraw.

Mały inżynier– 1 x w tygodniu dla każdej grupy po 0,5 h zegarowej. Program eksperymentów Małego Inżyniera jest bardzo różnorodny, a zajęcia dopasowane są do wieku, wiedzy i umiejętności dzieci. W atrakcyjny i angażujący sposób dzieci uczą się  fizyki, chemii, biologii czy techniki, a także zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności i prawidłowego zachowania się w laboratorium. Odpowiedź na problem braku zajęć zachęcających dzieci do nauki przedmiotów ścisłych.

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej– 2 x w miesiącu po 1 h zegarowej. Zajęcia wsparte wycieczkami ( 5 wycieczek tematycznych ).Program ekologiczny w przedszkolu powinien opierać się na nauce poprzez doświadczenie. Dzieci uczą się przez możliwość obserwowania świata roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Świadome nauczanie to zachęcanie do współdziałania i poznawania przyrody. Kształtowanie postaw proekologicznych powinno zacząć się już w okresie wczesnego dzieciństwa – dzięki temu zachowania i umiejętności, które wykształcimy w sobie jako dzieci, przeniesiemy również w dorosłe życie. Dlatego też zajęcia ekologii w przedszkolu są ważnym i niezbędnym elementem rozwoju dziecka. Edukacja ekologiczna na tym etapie nie polega jedynie na nauczaniu, ale przede wszystkim na wychowywaniu i budowaniu poczucia odpowiedzialności. Istnieje konieczność wzrostu świadomości ekologicznej już od najmłodszego pokolenia.

zajęcia gimnastyka korekcyjna – 1x w tygodniu po 0,5 h indywidualnie każde dziecko z wadą postawy ( stwierdzone przez przeprowadzone wcześniej badania przesiewowe ). W dzisiejszych czasach około 80% dzieci ma wady postawy. Związane jest to ze stylem życia, zmniejszoną aktywnością fizyczną, coraz więcej czasu spędzanym przed telewizorem czy komputerem. Odpowiedź na problem trudności dzieci z wadami postawy.

zajęcia z psychologiem TUS ( trening umiejętności psychologicznych)- 2 x w tygodniu każda grupa wiekowa po 0,5 h. Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Odpowiedź na problem trudności emocjonalnych w zachowaniu dzieci.

zajęcia logopedyczne indywidualne – 1 h tygodniowo ( dwa razy po 0,5 h ) dla każdego dziecka z problemami mowy, indywidualnie ( po wcześniejszych badaniach przesiewowych ). Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków. Odpowiedź na problem trudności dzieci w właściwą wymową.

 1. Przeprowadzona analiza wskazała następujące potrzeby, oczekiwania i barier rodziców i samych dzieci:

Potrzeby:

 • Bezpieczne środowisko: dzieci potrzebują środowiska, które jest bezpieczne, ciepłe i przyjazne.
 • Różnorodność zajęć: dzieci w wieku przedszkolnym szybko się rozwijają i potrzebują szerokiego spektrum różnorodnych aktywności, które pobudzają ich zmysły i umysły.
 • Poznanie społeczne: dzieci potrzebują interakcji społecznych, aby rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne.
 • Nauczyciele i personel: dzieci potrzebują nauczycieli i personelu, którzy są wrażliwi na ich indywidualne potrzeby, potrafią dostosować nauczanie do ich poziomu i tempa rozwoju.
 • Poznawanie świata przez zabawę: dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej uczą się przez zabawę. Potrzebują zatem dostępu do różnorodnych zabawek i materiałów edukacyjnych, które pomogą im eksplorować i zrozumieć świat.

 

Bariery:

 • Brak indywidualizacji: standardowe programy nauczania, które nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju każdego dziecka.
 • Nierówności społeczne i ekonomiczne: nierówności mogą utrudniać niektórym dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej. Może to obejmować czynniki takie jak niski dochód rodzinny, brak transportu do przedszkola, czy niezdolność do opłacenia czesnego.

 

Oczekiwania:

 • Zabawa i nauka: dzieci oczekują, że przedszkole będzie miejscem, gdzie będą mogły bawić się i uczyć jednocześnie.
 • Akceptacja i szacunek: dzieci oczekują, że będą traktowane z szacunkiem i że ich unikalne cechy i zdolności będą akceptowane i doceniane.
 • Zrozumienie i wsparcie: dzieci oczekują, że nauczyciele i personel będą rozumieć ich emocje i potrzeby, a także będą w stanie im pomóc w trudnych sytuacjach.
 • Przyjaźnie: dzieci oczekują, że będą miały możliwość budowania silnych, zdrowych relacji z rówieśnikami.

 

Pamiętając o tych potrzebach, barierach i oczekiwaniach, przedszkola mogą lepiej dostosować swoje praktyki i środowisko, aby zapewnić dzieciom najbardziej korzystne doświadczenia.

 

 1. Wnioski i podsumowanie  Duże potrzeby w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz zajęć kształtujących prawidłowe nawyki u dzieci. Zwrócenie uwagi przez rodziców i nauczycieli na rozwój społeczny dzieci, w tym łatwość

w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, praca w grupie. Duże oczekiwanie rodziców w zakresie wsparcia przedszkola w nauce języka angielskiego i myślenia analitycznego, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Duże potrzeby w zakresie wsparcia logopedycznego i rehabilitacyjnego dzieci.

W przedszkolu brakuje odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci, wzmacniających kompetencje emocjonalno –społeczne oraz wspierających rozwój mowy u dzieci. Brak możliwości lokalowych do tworzenia nowych miejsc. Monitoring pozwolił sporządzić diagnozę indywidualną oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich przedszkolaków objętych wsparciem w ramach przedszkola. Diagnoza pozwoliła wydzielić zakres przedmiotowy zadań. Została przeprowadzona i przygotowana przez przedszkole oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.

 

KONCERT FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

,,Mozart na Jamajce’’

            Jak brzmiałaby muzyka znanych kompozytorów, gdyby urodzili się w innym miejscu i czasie? Może Mozart pisałby w stylu reggae, a Beethoven w swingu? Posłuchamy znanych utworów muzyki poważnej w różnych stylach muzycznych.
Instrumenty: gitara, perkusja, fortepian.

(Termin i godzina koncertu będzie podana)

26.04.2023r. (środa) – Jesteśmy małymi czytelnikami

 

Moi drodzy przyjaciele. Przygód na Was czeka wiele.
Sięgnij tylko na półeczkę. Albo odwiedź biblioteczkę.
W książce czeka moc zabawy. Są niewyjaśnione sprawy.
Strach, zagadki, śmiech i łzy. Co chcesz czytać wybierz Ty.

Dzień Książki w naszej placówce będzie szczególnie bogaty w literaturę. Będziemy zachęcać dzieci do oglądania książek, do wspólnego ich czytania…, by mogły przeżywać cudowne chwile ze swoimi ulubionymi bohaterami w magicznym świecie bajek i fantazji. Dzieci dowiedzą się jak dbać o książki i dlaczego należy je szanować. Mogą przynieść na zajęcia swoją ulubioną książeczkę. Dzieci posłuchają bajek czytanych przez zaproszonych gości. Na koniec wykonają własne zakładki do książeczek. 

19.04.2023r. (środa)  – Dbamy o naszą planetę

 

Dzień poświęcony naszej planecie. Dzieci będą wzbogacały swoją wiedzę na temat ekologii, dowiedzą się jak ważne jest dbanie o planetę, na której żyjemy, co należy robić by jej pomóc a w szczególności poznają idee segregowania śmieci, oszczędzania wody oraz szanowania zieleni. Nie zabraknie także wspólnych zabaw. Na znak tego, że wszyscy chcą, aby nasza planeta była czysta i zielona, dzieci odbiją swoją rączkę zamoczoną w zielonej farbie na wspólnym plakacie, wykonanym z okazji tak ważnego święta.   

14.04.2023r. (piątek) – Pomarańczowy  zawrót głowy 

 

,,Jedz marchewki surowe, 
bo są smaczne i zdrowe.
Do tego jabłuszko,
a powiem Ci na uszko,
że przez te witaminki 
mamy zawsze wesołe minki”

 

Dzieci poznają wiele ciekawych informacji o marchewce: jak bardzo jest zdrowa, zawiera  cenne witaminy i składniki odżywcze.  Jak się okazuje z marchewki można zrobić surówkę, sok  i upiec ciasto marchewkowe. Ten bardzo zdrowy dzień pomarańczowy wypełniony będzie zabawami przy piosence o marchewce, pracami plastycznymi, chrupaniem surowych marchewek, degustacją marchewkowego soku.

Mile widziane pomarańczowe stroje.

WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA

12.04.2023r. (środa) – Strasza godz. 8:30

            W tym dniu dzieci wezmą udział w sesji zdjęciowej. Motywem przewodnim wykonywanych zdjęć będzie wiosna.  Mile widziany odświętny strój w wiosennych kolorach.

 

EDUKACYJNY KONCERT WIELKANOCNY ON-LINE

5.04.2023r. (środa)    ,,Jajko, Kura, Alleluja!’’

            W oczekiwaniu na Wielkanoc przedszkolaki wezmą udział w muzycznym spotkaniu on-line. Podczas koncertu dzieci usłyszą instrumenty strunowe szarpane m.in. ukulele i mandolinę oraz gitarę 12-sto strunową. Interaktywne widowisko zachęci dzieci do wspólnego śpiewania. Koncert poprowadzi Patrycja Lipińska, autorka wielu znanych przebojów dla dzieci.

4.04.2023r. (wtorek) –Konkurs plastyczny ,,KOSZYCZEK WIELKANOCNY’’

Rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego, którego przedmiotem jest wykonanie najpiękniejszego koszyczka wielkanocnego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

KONCERT FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

,,Mozart na Jamajce’’

          Jak brzmiałaby muzyka znanych kompozytorów, gdyby urodzili się w innym miejscu i czasie? Może Mozart pisałby w stylu reggae, a Beethoven w swingu? Posłuchamy znanych utworów muzyki poważnej w różnych stylach muzycznych.
Instrumenty: gitara, perkusja, fortepian.

(Termin i godzina koncertu będzie podana)

SPACER PO ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ ,,LEŚNA PRZYGODA’’

28.04 (piątek) – Klonowa grupa ,,Żabki’’, wyjazd o godz. 10:00

28.04 (piątek) – Wrzosowa grupa,, Gromadka Puchatka’’, wyjazd o godz. 10:00

          Przedszkolaki z grup ,,Żabki i ,,Gromadka Puchatka” wybiorą się na spacer po ścieżce edukacyjnej ,,Leśna przygoda”. Trasa znajduje się w kieleckim kompleksie leśnym Stadion. Na tej przyjemnej spacerowej trasie ustawiono szereg tablic dydaktycznych, połączonych z zagadankami o zwierzętach i roślinach.

WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA

12.04.2023r (środa) – Klonowa godz. 9:45

13.04.2023r. (czwartek) – Wrzosowa godz. 8:30

          W tym dniu przedszkolaki wezmą udział w sesji zdjęciowej. Motywem przewodnim wykonywanych zdjęć będzie wiosna. Najstarsze przedszkolaki będą miały wykonane również pamiątkowe zdjęcia tablo. W tym dniu mile widziany odświętny strój w wiosennych kolorach.

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

4.04.2023r. (wtorek)- Klonowa- godz. 9:30-10;30 grupa ,,Biedronki’’,

                                                      godz.10:30-11:30 grupa ,,Żyrafki Duże’’

7.04.2023r. (piątek)– Wrzosowa- godz. 9:00-10:00 grupa ,,Muszelki’’

                                                        godz. 10:00-11:00 grupa ,,Pszczółki’’

                                                        godz. 11:00-12:00 grupa ,,Krasnale’’

          Dzieci z naszego przedszkola będą uczestniczyć w zajęciach z robotyki. Zajęcia edukacyjne z robotyki to nowatorska metoda przekazywania wiedzy. To przede wszystkim aktywność, kreatywność, logiczne myślenie, działanie                        i zaangażowanie. Podczas zajęć dzieci będą mieć możliwość oglądania działań instruktorów, ale i konstruowania z klocków lego.

EDUKACYJNY KONCERT WIELKANOCNY ON-LINE

6.04 (czwartek)

,,Jajko, Kura, Alleluja!’’

          W oczekiwaniu na Wielkanoc przedszkolaki wezmą udział w muzycznym spotkaniu on-line. Podczas koncertu dzieci usłyszą instrumenty strunowe szarpane m.in. ukulele i mandolinę, oraz gitarę 12-sto strunową. Interaktywne widowisko zachęci dzieci do wspólnego śpiewania. Koncert poprowadzi Patrycja Lipińska, autorka wielu znanych przebojów dla dzieci.

5.04.2023r. (środa) – Zajęcia kulinarne BABKA WIELKANOCNA

          Święta wielkanocne kojarzą nam się z pysznymi potrawami i wypiekami, dlatego przedszkolaki  spróbują upiec piaskową babkę wielkanocną. Dzieci podczas zajęć kulinarnych poznają składniki potrzebne do wykonania babki oraz samodzielnie wymieszają składniki. Po upieczeniu wspólnie udekorują babkę wielkanocną lukrem lub polewą czekoladową.

Klonowa- grupa ,,Rybki’’

Wrzosowa- grupy ,,Krasnale’’ i ,,Motylki’’

4.04.2023r. (wtorek) –Konkurs plastyczny ,,KOSZYCZEK WIELKANOCNY’’

          4 kwietnia nastąpi rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego, którego przedmiotem jest wykonanie najpiękniejszego koszyczka wielkanocnego. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami , a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3.04.2023r. (poniedziałek)- Wyjazd do kina Fenomen WDK w Kielcach na film  “Mama Mu wraca do domu”

           „Mama Mu wraca do domu” to pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni i odnajdywaniu swojego miejsca na ziemi. Mama Mu to odlotowa krowa, która nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć na łące, woli próbować nowych rzeczy – stania na głowie, jazdy na deskorolce, a nawet nurkowania! W codziennych wybrykach towarzyszy jej oddany przyjaciel, Pan Wrona. Kiedy pewnego dnia na farmę przybywa bocian-obieżyświat, uporządkowane życie na farmie wywraca się do góry nogami. Mama Mu zainspirowana historiami o odległych zakątkach świata, postanawia opuścić zagrodę i wyruszyć w daleką podróż. Wokół jest przecież tyle do zobaczenia! Jej optymizmu nie podziela jednak Pan Wrona, który najchętniej nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bohaterów zostaje wystawiona na próbę, a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne pytanie. Czym tak naprawdę jest dom i skąd mamy wiedzieć gdzie jest? Odpowiedź, zupełnie jak przygoda i dobra zabawa, czai się tuż za rogiem.

Wrzosowa- grupy ,,Krasnale’’, ,,Pszczółki’’, ,,Muszelki’’, ,,Liski’’

wyjazd o godz. 9:30

Klonowa grupy ,,Żyrafki Duże’’, ,,Biedronki’’ i ,,Rybki’’

wyjazd o godz. 9:30

29.03.2023 r. (środa)     DZIEŃ CUKIERNIKA

29 marca w naszej placówce będziemy obchodzili Dzień piekarza i cukiernika.

Dzieci tego dnia będą oglądały film edukacyjny o   pieczeniu bułeczek, uczyły się rysować precle i bajgle, a także miały okazję na chwilę wcielić się w rolę prawdziwych cukierników i kucharzy- przygotowując własne wypieki.  

22.03.2023 r. (roda) godz. 11.00-  PLANETARIUM SFERYCZNE

W naszej placówce będziemy gościć  Objazdowe Planetarium Sferyczne, dzięki któremu  dzieci będą mogły z bliska podziwiać kosmos i poznać prawa,  którymi się on rządzi. Projekcja odbędzie się  w specjalnej kopule o kształcie kuli, która już na samym wstępie zrobi na dzieciach ogromne wrażenie. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się i zobaczyć jak powstał wszechświat, galaktyki, układ słoneczny. Będzie  to rewelacyjna okazja do pogłębienia wiedzy na temat świata planet, gwiazd i kosmosu.