ScrollToTop
Nasza Babcia Strasza 3.02 (środa) W teatrze (KOTKI)

3.02 (środa) W teatrze (KOTKI)

3.02 (środa)

W teatrze (KOTKI) – Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staję się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Dzieci wezmą udział w odegraniu wybranej roli, która skłoni je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć dziecko może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, pacynka czy kukiełka

powrót