ScrollToTop
Nasza Babcia Klonowa 27.03.2020r. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

27.03.2020r. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

27.03.2020r. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Międzynarodowy Dzień Teatru przypada 27 marca. Celem tego święta jest promowanie instytucji teatralnych oraz ukazanie roli teatru w kształtowaniu wrażliwości na sztukę. To świetna okazja, aby naświetlić dzieciom różnicę pomiędzy teatrem a kinem oraz ukazać ogromną rolę sztuki w kształtowaniu światopoglądu każdego człowieka.

powrót