ScrollToTop
Nasza Babcia Klonowa 11.05.2021 r. (wtorek)- Dzień Różnorodności Kulturowej

11.05.2021 r. (wtorek)- Dzień Różnorodności Kulturowej

11.05.2021 r. (wtorek)- Dzień Różnorodności Kulturowej

W tym dniu wszystkie przedszkolaki poznają ludzi żyjących
w różnych stronach świata. Dowiedzą się jakie cechy wspólne, a jakie różnice charakteryzują te wszystkie osoby. W trakcie zajęć zwrócimy uwagę dzieci na różnorodność wszystkich ras oraz postawę otwartości, akceptacji i szacunku wobec innych ludzi.

powrót