ScrollToTop
Nasza Babcia Klonowa 05.04.2019r. (piątek) – Dzień Leśnika

05.04.2019r. (piątek) – Dzień Leśnika

05.04.2019r. (piątek) Dzień Leśnika

Tego dnia przedszkolaki dowiedzą się wielu ciekawostek na temat pracy leśniczego, zwierząt roślin żyjących
w naszych lasach i ważnej roli ochrony środowiska w życiu człowieka. Dzieci utrwalą również informacje na temat tego, jak na
leży zachowywać się w lesie, podczas spotkania ze zwierzętami oraz podczas zbierania runa leśnego.

powrót