ScrollToTop
Nasza Babcia ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM– „Twórcze zabawy”

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM– „Twórcze zabawy”

Psycholog w przedszkolu:

  • dokonuje wstępnej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci

  • prowadzi konsultacje dla rodziców, podczas których odpowiada na nurtujące rodziców pytania dotyczące rozwoju ich pociech

  • prowadzi konsultacje dla nauczycieli, podczas których wspiera ich w codziennej pracy i proponuje odpowiednie strategie rozwiązywania sytuacji problemowych

  • prowadzi cykliczne spotkania dla rodziców w ramach Mini Akademii Psychologii Rozwoju podczas których opowiada o psychologicznych aspektach rozwoju dzieci w oparciu o najnowsze badania i wiedzę oraz prowadzi warsztaty dla rodziców

  • prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach autorskiego programu – dzieci najmłodsze, do 4-go roku życia – zabawa rozwijająca twórczość, obserwacja dzieci podczas aktywności spontanicznej, diagnozowanie mocnych stron dziecka i obszarów do rozwoju

  • dzieci od 4-go roku życia – zajęcia poświęcone rozwijaniu twórczego myślenia i kompetencji społeczno – emocjonalnych, tzw. miękkich umiejętności.

Umiejętności miękkie czyli co?

Wszelkie umiejętności, które sprzyjają kształtowaniu się pozytywnej samooceny, poczucia własnej wartości. W wieku przedszkolnym najważniejszymi oraz możliwymi rozwojowo do wypracowania zdolnościami są między innymi samodzielność, kultura osobista, gotowość do uczenia się, kontrola emocjonalna, wytrwałość, umiejętność budowania relacji rówieśniczych, współpraca w zespole, radzenie sobie ze napięciem. Wyżej wymienione zdolności pozwalają tworzyć zręby stabilnej samooceny, warunkują umiejętność motywowania siebie do działania , kształtują odporność.

powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status