ScrollToTop
Nasza Babcia Kadra

Kadra

Małgorzata Porębska – dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie: studia magisterskie pedagogiczne w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą; podyplomowe studia z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi; ukończone kursy doskonalące. Posiada praktykę w prowadzeniu placówki oświatowej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracę z dziećmi traktuje bardzo odpowiedzialnie, czerpie z niej wiele satysfakcji. Najważniejsze dla niej jest dobro dziecka i radosny uśmiech na jego twarzy.

Katarzyna Górnicka – z-ca dyrektora przedszkola, nauczyciel języka angielskiego. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz jest absolwentką filologii angielskiej UJK w Kielcach. Praca z dziećmi jest jej pasją i nie wyobraża sobie, że mogłaby robić w życiu coś innego. Bardzo zależy jej na tym, by nauka angielskiego stanowiła dla przedszkolaków przyjemność oraz była źródłem satysfakcji. Pełna radości i pomysłów w pracy z dziećmi, uważa, iż dzieci, tak jak i dorośli, odczuwają potrzebę bezpieczeństwa i miłości. Należy więc wspierać ich rozwój na każdym kroku. Jak powiedział Janusz Korczak: „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – dlatego tak ważne jest, aby dziecku nie zabrakło radosnego dzieciństwa.

Lucyna Sobura  – dyrektor żłobka na ul. Klonowej, magister Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej, oraz Surdopedagog. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadą słuchu, jak również umiejętność posługiwania się językiem migowym. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. Uważa, że dziecko, a zwłaszcza to małe jest chodzącym cudem, jedynym i niepowtarzalnym- dlatego celem mojej pracy jest uśmiech i dobro każdego malucha. W pracy kieruje się dewizą Janusza Korczaka – „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugina a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. Mama Wiktorii i Mateuszka.

Katarzyna Orzech – dyrektor żłobka na ul. Strasza, nauczyciel kontraktowy, logopeda; absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Logopedia i Glottodydaktyka). Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi; ciepła, serdeczna, zawsze gotowa do pomocy. Mówi o sobie: „Mam to szczęście, że robię w życiu nie tylko to, co umiem, ale również to, co sprawia mi radość”. Mama Olka i Zuzi.

Katarzyna Karwacińska – „Dzieci to połowa ludzkości” – powiedział Janusz Korczak. Dla mnie to ta ważniejsza połowa, Od wielu lat pracuję zdziećmi, które są dla mnie najcudowniejszym doświadczeniem, codziennym partnerem rozmów i zabaw. Najpiękniejszy widok to uśmiech dziecka.

Barbara Laskowska – nauczyciel kontraktowy, absolwentka UJK w Kielcach – Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Dzieci to jej pasja – od zawsze angażuje się w akcje na rzecz dzieci – od wolontariatu w świetlicach środowiskowych po wyjazdy na kolonie Caritas. Prowadzi amatorską grupę teatralną. Pragnie „zarazić” maluchy miłością do otaczającego świata, do flory i fauny, po prostu do życia.

Marta Bugajska – absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Kierunek studiów wybrała świadomie, gdyż od dawna plany życiowe łączyła z dziećmi. Uwielbia obserwować jak się rozwijają, poznają otaczający ich świat, a ich ciekawość i spontaniczność, może pozazdrościć niejeden dorosły. To osoba ciepła, życzliwa, a dobro dziecka to sprawa priorytetowa. Do swojej pracy wkłada mnóstwo serca, a uśmiech tej małej osoby jest ogromną nagrodą i napełnia ją pozytywną energią, bo jak mówił Janusz Korczak: ” Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.

Stanisława Susło – pracownik obsługi z długoletnim stażem. Osoba ciepła, miła. Zawsze w pełni oddana przedszkolakom i pracy. Czuwa nad czystością i pełnym, zadowolonym brzuszkiem każdego dziecka. Przy niej nikt nie będzie głodny.

Małgorzata Okła – ukończyła studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studia licencjackie z Filologii Angielskiej. Swoją pracę zawsze wiązała z nauczaniem dzieci, ponieważ z wielkim zachwytem obserwuje ich ciekawość świata, chęć do zdobywania wiedzy i entuzjazm z jakim patrzą na wszystko, co je otacza. Od chwili ukończenia studiów pracowała z dziećmi na zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach plastycznych co utwierdziło ją w przekonaniu, ze dziecko to wyjątkowa istota, pełna pomysłów, zapału i radości. Uważa, ze my, dorośli, możemy się bardzo wiele od dzieci nauczyć. Wierzy głęboko, ze każde Dziecko powinno być od najmłodszych lat inspirowane i zachęcane do odkrywania świata, ponieważ to właśnie dzieciństwo jest okresem, który kształtuje naszą osobowość. Poza pracą z dziećmi uwielbia czytać książki, uczyć się języków oraz relaksować się przy filmach, szczególnie o tematyce historycznej.

Ewelina Ślusarczyk – osoba miła, szczera, opanowana, kontakt z dziećmi sprawia jej dużo radości i daje wiele zapału do pracy. Mama Dawidka i Martynki.

Magdalena Klimaszewska – pielęgniarka z wieloletnim stażem zawodowym. Pracowała z ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Posiada też dyplom położnej. Swoje doświadczenie z najmłodszymi zdobywała w przedszkolu i na oddziale laryngologicznym. Każde dziecko jest dla niej wyjątkowe. Z wielką czułością pochyla się nad nim i otacza je opieką, tak aby było radosne, szczęśliwe i bezpieczne.

Anna Oleksik – osoba miła, spokojna, zawsze gotowa do pomocy i oddana dzieciom. Jest zaangażowana w życie przedszkola. Praca z dziećmi daje jej wiele radości.

Katarzyna Ziółkowska – absolwentka filologii angielskiej oraz filologii polskiej o specjalności translatoryka. Zarówno w trakcie jak i po studiach pracowała z dziećmi ucząc ich języka angielskiego. Opieka nad dziećmi oraz ich nauka sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Dorota Wawrzycka – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych nad jakością jedzenia czuwa Specjalista ds. Żywienia Dzieci. Jadłospisy są układane w oparciu o „Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku życia, opracowane przez Zespół Ekspertów powołany przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii ( 2007 r.)” oraz „Normy żywienia zdrowych dzieci w 1-3 roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Standardy Medyczne Pediatria, 2012, T9,”

Katarzyna Wawrzyniec – logopeda, pracuje jako logopeda w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, gdzie zajmuje się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji dziecka.

Magdalena Krzyżak – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, pracuje w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię poznawczo – behawioralną zaburzeń lękowych i innych zaburzeń emocjonalnych, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego i ich rodzinami.

Paulina Chabinka – absolwentka UJK w Kielcach – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Miłośniczka gry w tenisa stołowego, gra na pianinie i dzwonkach chromatycznych.

Kamila Bator – ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze chciała pracować z dziećmi, dlatego wybrała ten zawód. W wolnym czasie lubi czytać książki oraz fotografować.

Monika Laskowska – wykształcenie wyższe, już w trakcie studiów prowadziła amatorski teatr studencki, który odwiedzając przedszkola cieszył dzieci różnymi bajkowymi spektaklami. Kocha dzieci i widzi w nich nadzieję dla świata.

Magdalena Palus – nauczyciel, wychowawca w grupie Biedronki. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi jest dla niej pasją. Z wielkim zapałem przygotowuje się do zajęć z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, pogodną i konsekwentną. Lubi pracę z dziećmi, gdyż daje jej ona wiele radości i satysfakcji, a każdy dzień przynosi coś nowego i zaskakującego. W dzieciach fascynuje ją ich szczerość, uśmiech i radość. Lubi obserwować jak dzieci rosną, rozwijają swoje umiejętności i z zaciekawieniem poznają świat. W swojej pracy z dziećmi najbardziej zależy jej na bezpieczeństwie podopiecznych.

Ewa Galera – wykształcenie wyższe, ukończony kurs na opiekuna w żłobku. Jest osobą ciepłą, wrażliwą, bezkonfliktową. Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Stara się być zawsze uśmiechnięta i zaangażowana w swoje obowiązki. Praca z dziećmi daje jej mnóstwo pozytywnej energii, a świat widziany ich oczami uważa za fascynujący. Prywatnie mama trójki dzieci. Uwielbia podróże. Interesuje się psychologią.

Ksenia Bidzińska – jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ukończyła studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Cechuje się przyjaznym nastawieniem do świata. Jest osobą pomocną i uśmiechniętą. Z sumiennością oraz radością współpracuje z dziećmi oraz z rodzicami. Chętnie wykorzystuję wszelkiego rodzaju pomysły na prace plastyczne, angażując dzieci do pracy wspólnej i indywidualnej. Dba o to, by dzieci same poznawały świat, poprzez zabawę uczy ich wartości, które pozytywnie owocować będą w dalszym etapie kształcenia oraz ich życia.

Paulina Stępień – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Od dziecka chciała pracować z dziećmi, dlatego też świadomie wybrała ten kierunek studiów. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała już podczas studiów pracując jako opiekunka oraz wychowawca kolonijny. Najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie dzieci. W wolnych chwilach lubi grać w siatkówkę, słuchać muzyki oraz czytać książki.

Katarzyna Malec – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jest przekonana, że odpowiednio sformułowany komunikat werbalny zmienia nastawienie, zachowanie i charakter dziecka, a proces dorastania przebiega prawidłowo jedynie wtedy, gdy stosunki pomiędzy wychowawcą, a podopiecznymi opierają się na wzajemnym poszanowaniu odrębności, życzliwości i zaufaniu. Amatorka górskich wędrówek, dobrej literatury, ciężkiego rockowego brzmienia i kawy.

Elżbieta Rojek – pracownik obsługi. Ciepła, zawsze uśmiechnięta. Pomaga w grupie Rybki.

Ewa Stocka – jest osobą pogodną, uśmiechniętą i życzliwą. Uwielbia pracować z dziećmi bo praca z nimi daje jej wiele satysfakcji i radości. Prywatnie wychowuje dwójkę dzieci i wie jak ważny jest uśmiech i zadowolenie małego człowieka.

Kamila Wójcik– absolwentka UJK w Kielcach kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Jest osobą cierpliwą i uśmiechniętą. Do dzieci podchodzi z szacunkiem wiedząc, iż każde dziecko jest indywidualistą. Wierzy, że zbudowanie poczucia własnej wartości u dziecka to klucz do sukcesu. Dużą uwagę przywiązuje do osiągania przez przedszkolaki samodzielności oraz rozwoju takich cech jak kreatywność, pomysłowość i twórczość. W swojej pracy kieruje się słowami J. Korczaka:” Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Elżbieta Buczyńska – pracownik obsługi. Sympatyczna, ciepła i pogodna osoba. Codziennie dba o to, aby małe brzuszki nie były głodne. Lubi słuchać muzyki i aktywnie spędzać wolny czas. Prywatnie mama Pawła i Bartka.

Anna Nawrot – ukończyła kurs opiekuna w żłobku. Osoba pogodna, uśmiechnięta. Kocha zajmować się dziećmi, sprawia jej to wiele radości. Mama Wiktorii i Zuzi.

Anna Januchta – ukończyła studia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Otwarta, żywiołowa, kochająca pracę z dziećmi. Zawsze w biegu, ale do przodu. Wielka fanka Vive Tauron Kielce.

Iwona Świat – absolwentka UJK w Kielcach – studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńcza i Terapia Pedagogiczna. Posiada również ukończony kurs opiekuna w żłobku. Osoba wrażliwa i bezkonfliktowa, przyjaźnie nastawiona do świata i ludzi. Mocno zaangażowana w to, co robi. Z sumiennością  wykonuje swoje obowiązki, starając się, aby każdy dzień, który dzieci spędzają w żłobku był  dla nich przyjemny, rozwijający  i bezstresowy. Uwielbia kontakt z naturą, górskie wędrówki i czas spędzony z rodziną.  Mama Kingi i Zosi.

 

 

powrót