ScrollToTop
Nasza Babcia Kadra

Kadra

Małgorzata Porębska – dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie: studia magisterskie pedagogiczne w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą; podyplomowe studia z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi; ukończone kursy doskonalące. Posiada praktykę w prowadzeniu placówki oświatowej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracę z dziećmi traktuje bardzo odpowiedzialnie, czerpie z niej wiele satysfakcji. Najważniejsze dla niej jest dobro dziecka i radosny uśmiech na jego twarzy.

Katarzyna Górnicka – z-ca dyrektora przedszkola ul. Wrzosowa ( projekt UE ), nauczyciel języka angielskiego. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz jest absolwentką filologii angielskiej UJK w Kielcach. Praca z dziećmi jest jej pasją i nie wyobraża sobie, że mogłaby robić w życiu coś innego. Bardzo zależy jej na tym, by nauka angielskiego stanowiła dla przedszkolaków przyjemność oraz była źródłem satysfakcji. Pełna radości i pomysłów w pracy z dziećmi, uważa, iż dzieci, tak jak i dorośli, odczuwają potrzebę bezpieczeństwa i miłości. Należy więc wspierać ich rozwój na każdym kroku. Jak powiedział Janusz Korczak: „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – dlatego tak ważne jest, aby dziecku nie zabrakło radosnego dzieciństwa.

Barbara Laskowska – z-ca dyrektora przedszkola ul. Wrzosowa,  nauczyciel kontraktowy, absolwentka UJK w Kielcach – Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Dzieci to jej pasja – od zawsze angażuje się w akcje na rzecz dzieci – od wolontariatu w świetlicach środowiskowych po wyjazdy na kolonie Caritas. Prowadzi amatorską grupę teatralną. Pragnie „zarazić” maluchy miłością do otaczającego świata, do flory i fauny, po prostu do życia.

Lucyna Sobura  – dyrektor żłobka na ul. Klonowej, nauczyciel kontraktowy, magister Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy Socjalnej, oraz Surdopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, z Oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy doskonalące pracę nauczyciela. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z wadą słuchu, jak również umiejętność posługiwania się językiem migowym. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. Uważa, że dziecko, a zwłaszcza to małe jest chodzącym cudem, jedynym i niepowtarzalnym- dlatego celem mojej pracy jest uśmiech i dobro każdego malucha. W pracy kieruje się dewizą Janusza Korczaka – „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugina a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. Mama Wiktorii i Mateuszka.

Katarzyna Orzech – dyrektor żłobka na ul. Strasza, nauczyciel kontraktowy, logopeda; absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Logopedia i Glottodydaktyka). Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi; ciepła, serdeczna, zawsze gotowa do pomocy. Mówi o sobie: „Mam to szczęście, że robię w życiu nie tylko to, co umiem, ale również to, co sprawia mi radość”. Mama Olka i Zuzi.

Katarzyna Karwacińska – „Dzieci to połowa ludzkości” – powiedział Janusz Korczak. Dla mnie to ta ważniejsza połowa, Od wielu lat pracuję z dziećmi, które są dla mnie najcudowniejszym doświadczeniem, codziennym partnerem rozmów i zabaw. Najpiękniejszy widok to uśmiech dziecka.

Marta Bugajska – ukończyła studia z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Kierunek studiów nie był wyborem przypadkowym. Zawsze  plany łączyła z pracą z dziećmi, ponieważ to sprawia jej mnóstwo satysfakcji i radości. Praca z dziećmi to jej pasja. Uwielbia obserwować jak się rozwijają, zdobywają nowe umiejętności, poznają otaczający ich świat, śmieją się i bawią. Mottem, które cały czas ma w swojej głowie, są słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Jest osobą ciepłą, życzliwą, uśmiechniętą, w swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, które jest dla niej najważniejsze. Do swojej pracy wkłada mnóstwo serca, a uśmiech dzieci jest dla niej największą nagrodą, motywującą do podejmowania kolejnych wysiłków.

Stanisława Susło – pracownik obsługi z długoletnim stażem. Osoba ciepła, miła. Zawsze w pełni oddana przedszkolakom i pracy. Czuwa nad czystością i pełnym, zadowolonym brzuszkiem każdego dziecka. Przy niej nikt nie będzie głodny.

Małgorzata Okła – ukończyła studia magisterskie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studia licencjackie z Filologii Angielskiej. Swoją pracę zawsze wiązała z nauczaniem dzieci, ponieważ z wielkim zachwytem obserwuje ich ciekawość świata, chęć do zdobywania wiedzy i entuzjazm z jakim patrzą na wszystko, co je otacza. Od chwili ukończenia studiów pracowała z dziećmi na zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach plastycznych co utwierdziło ją w przekonaniu, ze dziecko to wyjątkowa istota, pełna pomysłów, zapału i radości. Uważa, ze my, dorośli, możemy się bardzo wiele od dzieci nauczyć. Wierzy głęboko, ze każde Dziecko powinno być od najmłodszych lat inspirowane i zachęcane do odkrywania świata, ponieważ to właśnie dzieciństwo jest okresem, który kształtuje naszą osobowość. Poza pracą z dziećmi uwielbia czytać książki, uczyć się języków oraz relaksować się przy filmach, szczególnie o tematyce historycznej.

Ewelina Ślusarczyk – osoba miła, szczera, opanowana, kontakt z dziećmi sprawia jej dużo radości i daje wiele zapału do pracy. Mama Dawidka i Martynki.

Magdalena Klimaszewska – pielęgniarka z wieloletnim stażem zawodowym. Pracowała z ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Posiada też dyplom położnej. Swoje doświadczenie z najmłodszymi zdobywała w przedszkolu i na oddziale laryngologicznym. Każde dziecko jest dla niej wyjątkowe. Z wielką czułością pochyla się nad nim i otacza je opieką, tak aby było radosne, szczęśliwe i bezpieczne.

Anna Oleksik – osoba miła, spokojna, zawsze gotowa do pomocy i oddana dzieciom. Jest zaangażowana w życie przedszkola. Praca z dziećmi daje jej wiele radości.

Katarzyna Ziółkowska – absolwentka filologii angielskiej oraz filologii polskiej o specjalności translatoryka. Zarówno w trakcie jak i po studiach pracowała z dziećmi ucząc ich języka angielskiego. Opieka nad dziećmi oraz ich nauka sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Dorota Wawrzycka – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych nad jakością jedzenia czuwa Specjalista ds. Żywienia Dzieci. Jadłospisy są układane w oparciu o „Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w pierwszym roku życia, opracowane przez Zespół Ekspertów powołany przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii ( 2007 r.)” oraz „Normy żywienia zdrowych dzieci w 1-3 roku życia – stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów. Standardy Medyczne Pediatria, 2012, T9,”

Katarzyna Marzec – logopeda, pracuje jako logopeda w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, gdzie zajmuje się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji dziecka.

Paulina Chabinka – absolwentka UJK w Kielcach – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego. Miłośniczka gry w tenisa stołowego, gra na pianinie i dzwonkach chromatycznych.

Kamila Bator – ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze chciała pracować z dziećmi, dlatego wybrała ten zawód. W wolnym czasie lubi czytać książki oraz fotografować.

Monika Laskowska – wykształcenie wyższe, już w trakcie studiów prowadziła amatorski teatr studencki, który odwiedzając przedszkola cieszył dzieci różnymi bajkowymi spektaklami. Kocha dzieci i widzi w nich nadzieję dla świata.

Magdalena Palus – nauczyciel, wychowawca w grupie Biedronki. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi jest dla niej pasją. Z wielkim zapałem przygotowuje się do zajęć z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, pogodną i konsekwentną. Lubi pracę z dziećmi, gdyż daje jej ona wiele radości i satysfakcji, a każdy dzień przynosi coś nowego i zaskakującego. W dzieciach fascynuje ją ich szczerość, uśmiech i radość. Lubi obserwować jak dzieci rosną, rozwijają swoje umiejętności i z zaciekawieniem poznają świat. W swojej pracy z dziećmi najbardziej zależy jej na bezpieczeństwie podopiecznych.

Ksenia Bidzińska – jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ukończyła studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Cechuje się przyjaznym nastawieniem do świata. Jest osobą pomocną i uśmiechniętą. Z sumiennością oraz radością współpracuje z dziećmi oraz z rodzicami. Chętnie wykorzystuję wszelkiego rodzaju pomysły na prace plastyczne, angażując dzieci do pracy wspólnej i indywidualnej. Dba o to, by dzieci same poznawały świat, poprzez zabawę uczy ich wartości, które pozytywnie owocować będą w dalszym etapie kształcenia oraz ich życia.

Paulina Stępień – absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Od dziecka chciała pracować z dziećmi, dlatego też świadomie wybrała ten kierunek studiów. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała już podczas studiów pracując jako opiekunka oraz wychowawca kolonijny. Najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie dzieci. W wolnych chwilach lubi grać w siatkówkę, słuchać muzyki oraz czytać książki.

Elżbieta Rojek – pracownik obsługi. Ciepła, zawsze uśmiechnięta. Pomaga w grupie Rybki.

Ewa Stocka – jest osobą pogodną, uśmiechniętą i życzliwą. Uwielbia pracować z dziećmi bo praca z nimi daje jej wiele satysfakcji i radości. Prywatnie wychowuje dwójkę dzieci i wie jak ważny jest uśmiech i zadowolenie małego człowieka.

Kamila Wójcik– absolwentka UJK w Kielcach kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Jest osobą cierpliwą i uśmiechniętą. Do dzieci podchodzi z szacunkiem wiedząc, iż każde dziecko jest indywidualistą. Wierzy, że zbudowanie poczucia własnej wartości u dziecka to klucz do sukcesu. Dużą uwagę przywiązuje do osiągania przez przedszkolaki samodzielności oraz rozwoju takich cech jak kreatywność, pomysłowość i twórczość. W swojej pracy kieruje się słowami J. Korczaka:” Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Elżbieta Buczyńska – pracownik obsługi. Sympatyczna, ciepła i pogodna osoba. Codziennie dba o to, aby małe brzuszki nie były głodne. Lubi słuchać muzyki i aktywnie spędzać wolny czas. Prywatnie mama Pawła i Bartka.

Anna Nawrot – ukończyła kurs opiekuna w żłobku. Osoba pogodna, uśmiechnięta. Kocha zajmować się dziećmi, sprawia jej to wiele radości. Mama Wiktorii i Zuzi.

Anna Januchta – ukończyła studia na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Otwarta, żywiołowa, kochająca pracę z dziećmi. Zawsze w biegu, ale do przodu. 

Iwona Świat – absolwentka UJK w Kielcach – studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńcza i Terapia Pedagogiczna. Posiada również ukończony kurs opiekuna w żłobku. Osoba wrażliwa i bezkonfliktowa, przyjaźnie nastawiona do świata i ludzi. Mocno zaangażowana w to, co robi. Z sumiennością  wykonuje swoje obowiązki, starając się, aby każdy dzień, który dzieci spędzają w żłobku był  dla nich przyjemny, rozwijający  i bezstresowy. Uwielbia kontakt z naturą, górskie wędrówki i czas spędzony z rodziną.  Mama Kingi i Zosi.

Grażyna Wikło-Łęcka – doświadczony, oddany pasji nauczania pedagog. Ukończyła studia wychowanie przedszkolne, posiada także dyplom studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zintegrowanej z terapią pedagogiczną. Obecnie podjęła kolejne studia podyplomowe. Najbardziej dumna jest z osiągnięć wychowanków. Wykorzystuje nowoczesne metody pracy z dziećmi a muzykę i muzykoterapię wplata w codzienność przedszkolaków. Praca daje jej radość życia a uśmiech dziecka traktuje priorytetowo.
Prywatnie uwielbia własną, wspaniałą rodzinę dom z ogródkiem, projektowanie ogrodów i muzykę.
 
Bożena Duda -osoba pogodna i wrażliwa. Zawsze stara się stawać na wysokości zadania i rozwiązywać każdy problem.Lubi słuchać muzyki i gotować. Prywatnie mama Mateusza, Karoliny i Bartosza.
 
Teresa Król – Ukończyła kurs opiekuna w żłobku ,obecnie studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią. Osoba ciepła ,kreatywna ,wrażliwa o pogodnym usposobieniu .Praca z dziećmi daje mi satysfakcje i dużo radości.  Prywatnie mama dwójki dzieci.
 
Dominika Jaskólska – absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza. Posiada ukończone studia podyplomowe z Logopedii Ogólnej oraz kurs Opiekuna Medycznego. Obecnie studentka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Fascynuje się rozwojem człowieka – od okresu prenatalnego do późnej starości. Docelowo chciała pracować z ludźmi chorymi na Alzheimera, ale… życie lubi zaskakiwać. Teraz już wie, że ,,tam gdzie nie ma dzieci –brakuje nieba’’. W wolnym czasie uwielbia czytać i tańczyć.
 
Anna Wolder– ukończyła studia podyplomowe, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studium pedagogiczne. Osoba miła, spokojna, oddana dzieciom. Uwielbia zajmować się dziećmi. Sprawia jej to dużo radości. Motywem w pracy, którym się kieruje na codzień jest cytat: „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.
 
Aleksandra Januchta – pracownik obsługi. Osoba pogodna i uśmiechnięta. Codziennie czuwa nad pełnym i zdrowym brzuszkiem każdego przedszkolaka. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i aktywnie spędzać czas wolny. Mama Dominiki i Tomka.
 

Wiśniewska Paulina – ukończyła studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.Cały czas rozwija się zawodowo m.in. korzystając z różnego rodzaju szkoleń i kursów: „Animator przyjęć dla dzieci”, „Pedagogika zabawy; tańce i zabawy integracyjne”, Let’s play Grammar English, „ Małe pomysły Duże inspiracje- gry i zabawy na zajęciach języka angielskiego”. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną przyjemność i poczucie spełnienia zawodowego.Wiele radości w życiu daje jej taniec, uczęszcza na zajęcia zumby oraz salsy. W wolnej chwili lubi zatracić się w ciekawej książce – szczególnie o tematyce psychologicznej- psychologia relacji oraz poświęcić kilka minut na naukę języka francuskiego.

Ewa Czapnik– absolwentka UJK w Kielcach, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Osoba troskliwa i otwarta na kontakt z dziećmi. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wykonująca czynności opiekuńczo wychowawcze. Wychodzi z założenia, że praca nauczyciela to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja. Prywatnie mama dwójki dzieci- Wojtka i Zosi. 

Ada Bujak – jej praca to pasja.W dzieciach urzeka ją ich bezinteresowna miłości i okazywana wdzięczność. W każdym dziecku stara się dostrzec wyjątkowość . Osoba spokojna ,cierpliwa i uśmiechnięta. Mama Nicoli.

Karolina Wójcik – wykształcenie średnie.Interesuję się muzyką i kosmetologią.
Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością , ponieważ widzi jak wyrastają kreatywni i uśmiechnięci ludzie. W przyszłości chciałaby mieć trójkę dzieci.
 
Anna Natkowska– pogodna, szczera, ale stanowcza osoba. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi, niewidomymi i niedowidzącymi. Mama Alinki i Oli.
 
Anita Ligas- Skoneczna– nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie , instruktor gimnastyki korekcyjnej. Prywatnie mama Antka.
 

Olga Pazur – ukończyła kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, kontynuuje studia o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją pracę zawsze wiązała z nauczaniem dzieci, lubi obserwować jak dzieci poznają otaczający ich świat. To osoba życzliwa, spokojna, bardzo ciepła, a dobro dziecka jest dla niej najważniejsze. W swoją pracę wkłada duże zaangażowanie i dużo serca. Uśmiech zawsze widnieje na jej twarzy.

Artur Telus -muzyk, kompozytor, pianista.Nauczyciel rytmiki z kilkuletnim doświadczeniem. Na co dzień instruktor wokalny w Domu kultury “Zameczek” w Kielcach.

Ewa Jeske – nauczyciel rytmiki , pochodzi z niewielkiego, acz urokliwego Przedborza, gdzie stawiała swe pierwsze kroki muzyczne pod okiem swojego taty. Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiując w Instytucie Edukacji Muzycznej. Cały czas kształcąc się i doskonaląc, w 2017 roku otrzymała dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Terapeuta Zajęciowy. Pokochawszy pracę z dziećmi dalej rozwija się w sferze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dodatkowo, pani Ewa współpracuje z zespołem folkowo-rockowym „Pozytywnie Nakręceni”, z którym regularnie koncertuje i nagrywa.

Katarzyna Naszydłowska-Sęk – psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Specjalność: Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia. Pracuje w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci.

 

 

 

powrót