ScrollToTop
Nasza Babcia Archiwum 01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

01.12-15.12.2015r.- KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ ŚWIATECZNĄ”

Przedszkole „Nasza Babcia” zaprasza chętne dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą bombkę świąteczną”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie bombki choinkowej dowolną techniką. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2015 roku.

 

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola „Nasza Babcia” oraz ich opiekunów.

 

Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej oryginalnych i najładniej wykonanych bombek świątecznych dowolną techniką na kulach styropianowych, po które należy zgłosić się do wychowawców grup.

Praca powinna byś wykonana wspólnie przez dziecko i rodziców.

 

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej)

 

Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę: estetyka wykonania, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny

 

Konkurs trwa od 1 grudnia 2015r. do 15 grudnia 2015r.

 

Prace należy składać do wychowawców grup.

 

powrót
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status